Show simple item record

Fabrication and characterization of plasmonic nanostructures

dc.contributor.advisorDvořák, Petrcs
dc.contributor.authorBačo, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:35Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:35Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBAČO, O. Výroba a charakterizace plazmonických nanostruktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109750cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83744
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací plazmonických nanostruktur. Pro přípravu těchto struktur byl použit grafen na dopovaném křemíkovém substrátu s 285nm vrstvou oxidu křemičitého. Grafenové pruhy o šířce řádově stovek nanometrů byly vyrobeny za použití metod elektronové litografie (EBL) a reaktivního iontového leptání (RIE). Jednotlivé fáze přípravy byly monitorovány pomocí optické mikroskopie a mikroskopie atomárních sil (AFM). Vlastnosti výsledných grafenových nanostruktur byly charakterizovány rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM) a infračerveným spektrometrem s Fourierovou transformací (FTIR).cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with fabrication and characterization of plasmonic nanostructures. Graphene on a doped silicon substrate with a 285 nm thick layer of silicon dioxide was used for fabrication of these structures. Graphene ribbons with width in the order of hundreds of nanometers were prepared using electron beam lithography (EBL) and reactive ion etching (RIE). Steps in fabrication process were monitored utilizing optical and atomic force microscopy (AFM). Prepared graphene nanostructures were characterized with scanning electron microscope (SEM) and Fourier transform infrared spectrometer (FTIR).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplazmonikacs
dc.subjectgrafencs
dc.subjectEBLcs
dc.subjectRIEcs
dc.subjectAFMcs
dc.subjectSEMcs
dc.subjectFTIRcs
dc.subjectplasmonicsen
dc.subjectgrapheneen
dc.subjectEBLen
dc.subjectRIEen
dc.subjectAFMen
dc.subjectSEMen
dc.subjectFTIRen
dc.titleVýroba a charakterizace plazmonických nanostrukturcs
dc.title.alternativeFabrication and characterization of plasmonic nanostructuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-21cs
dcterms.modified2018-06-25-06:47:54cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109750en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:21:34en
sync.item.modts2020.03.30 15:21:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKvapil, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen)cs
but.defenceByly zodpovězeny otázky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record