Show simple item record

Risks Related to Investing in Selected Cryptocurrencies and Their Evaluation Using Fuzzy Logic

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorBrückner, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-06-27T15:01:02Z
dc.date.available2018-06-27T15:01:02Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBRÜCKNER, J. Rizika spojená s investováním do vybraných kryptoměn a jejich vyhodnocení za využití fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other106038cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83803
dc.description.abstractDiplomová práce se s využitím fuzzy logiky a pokročilých metod rozhodování zabývá návrhem modelu využitelným při řízení rizik plynoucích z výběru investičních aktiv (kryptoměn). Ke tvorbě expertního modelu bude v největší míře využit Fuzzy Logic Toolbox programového prostředí MATLAB.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the application of fuzzy logic and advanced decision-making methods for designing a model that can be used in the management of risks related to investment assets (cryptocurrencies) selecting. For a model creation there will be mainly used Fuzzy Logic Toolbox of MATLAB programming environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectMS Excelcs
dc.subjectfuzzy logikacs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectkryptoměnycs
dc.subjectMATLABen
dc.subjectMS Excelen
dc.subjectfuzzy logicen
dc.subjectmodelen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectcryptocurrencyen
dc.titleRizika spojená s investováním do vybraných kryptoměn a jejich vyhodnocení za využití fuzzy logikycs
dc.title.alternativeRisks Related to Investing in Selected Cryptocurrencies and Their Evaluation Using Fuzzy Logicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-27cs
dcterms.modified2018-06-27-14:53:53cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid106038en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:50:41en
sync.item.modts2019.05.18 01:21:59en
dc.contributor.refereePekárek, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record