Show simple item record

Management of Indebtedness of Selected Region

dc.contributor.advisorLajtkepová, Evacs
dc.contributor.authorSuchomelová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:07:57Z
dc.date.available2018-10-21T16:07:57Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSUCHOMELOVÁ, Z. Management zadluženosti vybraného kraje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111739cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84082
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hospodařením a zadlužeností Jihomoravského kraje v letech 2010-2016. Teoretická část práce se věnuje vymezení působnosti kraje, orgánů kraje, majetku kraje, rozpočtu kraje, jeho příjmů a výdajů a zadluženosti. Analytická část obsahuje charakteristiku Jihomoravského kraje a analýzu a zhodnocení jeho hospodaření a zadluženosti. Poslední část zahrnuje vlastní návrhy řízení zadluženosti Jihomoravského kraje do budoucna.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the management and the indebtedness of the South Moravian Region in 2010-2016. The theoretical part defines the competence of the region, regional authorities, property of the region, region budget, its incomes and expenditures and indebtedness. The analytical part contains the characteristics of the South Moravian Region and the analysis and evaluation of its economy and indebtedness. The last part includes own proposals for managing the indebtedness of the South Moravian Region in the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkrajcs
dc.subjecthospodařenícs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectvýdajecs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectstřednědobý výhled rozpočtucs
dc.subjectregionen
dc.subjectmanagement of the regionen
dc.subjectindebtedness of the regionen
dc.subjectincomesen
dc.subjectexpendituresen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectmedium-term budget outlooken
dc.titleManagement zadluženosti vybraného krajecs
dc.title.alternativeManagement of Indebtedness of Selected Regionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-15-10:36:02cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111739en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:22:53en
sync.item.modts2021.11.12 14:17:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMašková, Pavlacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen)cs
but.defenceprofesorka Pavelková - Co si slibujete od převedení nemocnice Znojmo na akciovou společnost? - odpovězeno profesorka Pavelková - Vycházely Vaše návrhy z nějakých reálných dokumentů? - odpovězeno inženýrka Estélyi - Navrhujete sloučení školských zařízení, z jakých podnětů jste vycházela a jaké výhody spatřujete v tomto návrhu? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record