Show simple item record

Topologická optimalizace založená na poruchovém indexu pro mnohonásobné vlastnosti

dc.contributor.authorLöffelmann, Františekcs
dc.date.accessioned2018-08-01T06:48:01Z
dc.date.available2018-08-01T06:48:01Z
dc.date.issued2017-05-15cs
dc.identifier.citationEngineering mechanics 2014. 2017, p. 590-593.en
dc.identifier.isbn978-80-214-5497-2cs
dc.identifier.issn1805-8248cs
dc.identifier.other140834cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84099
dc.description.abstractAim of the presented work is to introduce a method which is being coded. It works in conjunction with an open-source finite element solver CalculiX. One of the topology optimization methods - The Bi-directional Evolutionary Structural Optimization method (BESO) was chosen due to its simplicity, which is used in the way of python code standing above FE solver. Two test examples are presented. First demonstrates ability to achieve results similar to compliance based topology optimization on short beam leading to solid-void structure. Second example shows possibility to switch among different materials with regard to their allowable stresses.en
dc.description.abstractCílem prezentované práce je uvedení metody, která se programuje. Pracuje ve spojení s open-source konečnoprvkovým řešičem CalculiX. Díky jednoduchosti byla vybrána jedna z metod topologické optimalizace - Bi-directional Evolutionary Structural Optimization method (BESO), která jakožto kód pythonu stojí nad MKP řešičem. Prezentovány jsou dva testovací příklady. První demonstruje schopnost dosáhnout výsledků podobných topologické optimalizaci založené na poddajnosti v případě krátkého nosníku vedoucího na plnou-prázdnou strukturu. Druhý příklad ukazuje možnost přepínat mezi rozdílnými materiály s ohledem na jejich dovolené napětí.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent590-593cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherBrno University of Technologycs
dc.relation.ispartofEngineering mechanics 2014cs
dc.relation.urihttp://www.engmech.cz/improc/2017/0590.pdfcs
dc.rights(C) Brno University of Technologycs
dc.subjectStructural optimizationen
dc.subjectheuristicen
dc.subjectBESOen
dc.subjectsolid-voiden
dc.subjectmultiple materialen
dc.subjectKonstrukční optimalizace
dc.subjectheuristika
dc.subjectBESO
dc.subjectplný-prázdný
dc.subjectmnohonásobný materiál
dc.titleFailure Index Based Topology Optimization for Multiple Propertiesen
dc.title.alternativeTopologická optimalizace založená na poruchovém indexu pro mnohonásobné vlastnostics
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. NCK NaCCAS - sekce letadelcs
sync.item.dbidVAV-140834en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:24:12en
sync.item.modts2019.05.18 00:29:38en
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1805-8248/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record