Show simple item record

Optimalizace kalového hospodářství na spalovně komunálního odpadu - případová studie

dc.contributor.authorRaček, Jakubcs
dc.contributor.authorAnferova, Nataliacs
dc.contributor.authorHluštík, Petrcs
dc.contributor.authorHlavínek, Petrcs
dc.date.accessioned2018-08-20T10:48:45Z
dc.date.available2018-08-20T10:48:45Z
dc.date.issued2018-08-06cs
dc.identifier.citationProceedings. 2018, vol. 2, issue 651, p. 1-9.en
dc.identifier.issn2504-3900cs
dc.identifier.other149092cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84136
dc.description.abstractSludge disposal is becoming an issue at the municipal solid waste incinerator (MSWI), especially for environmental and economic reasons. This paper describes a case study of the optimization of the sludge management (SM) system at the MSWI in the Czech Republic. The original concept of SM at MSWI was designed as waste-free. However, the present operation indicates that there is a need to carry out regular extraction and disposal of sludge settling at the bottom ash tank and the bottom of the retention basin. The current status of SM causes problems not only in terms of operation but it also entails significant financial costs given the necessary regular cleaning of tanks. The aim of the applied research presented in this paper is SM optimization by a mobile sludge dewatering (DW) press unit with optimal polymer combination for DW.en
dc.description.abstractNakládání s kalem se stává problémem na spalovně komunálního odpadu, zejména z pohledu ekologických a ekonomických důvodů. Tento článek popisuje případovou studii optimalizace kalového hospodářství na spalovně komunálního odpadu v České republice. Původní koncept kalového hospodářství na spalovně komunálního odpadu byl navržen jako bezodpadový. Současný stav však naznačuje, že je zapotřebí provádět pravidelné odsávání a likvidaci sedimentů kalu v nádržích jímky škvárové vody a retenční jímky. Současný stav kalového hospodářství způsobuje problémy nejen z hlediska provozu, ale přináší také významné finanční náklady vzhledem k nezbytnému čištění nádrží. Cílem aplikovaného výzkumu prezentovaného v tomto příspěvku je optimalizace kalového hospodářství mobilním odvodňovacím zařízením s optimální kombinací polymerů pro odvodněný kal.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-9cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPI AGcs
dc.relation.ispartofProceedingscs
dc.relation.urihttp://www.mdpi.com/2504-3900/2/11/651cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectsludge managementen
dc.subjectsludge dewateringen
dc.subjectchemical treatmenten
dc.subjectflocculationen
dc.subjectpolymeren
dc.subjectkalové hospodářství
dc.subjectodvodněný kal
dc.subjectchemická úprava
dc.subjectflokulace
dc.subjectpolymer
dc.titleOptimizing Sludge Management at the Municipal Solid Waste Incinerator—A Case Studyen
dc.title.alternativeOptimalizace kalového hospodářství na spalovně komunálního odpadu - případová studiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. AdMaS EGAR - Vodní hospodářství obcícs
sync.item.dbidVAV-149092en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.31 09:57:55en
sync.item.modts2020.03.31 07:41:33en
dc.coverage.issue651cs
dc.coverage.volume2cs
dc.identifier.doi10.3390/proceedings2110651cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2504-3900/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International