Show simple item record

Kvantitativní fázové zobrazování přes rozptylující prostředí pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu

dc.contributor.authorKollárová, Věracs
dc.contributor.authorČolláková, Janacs
dc.contributor.authorDostál, Zbyněkcs
dc.contributor.authorVeselý, Pavelcs
dc.contributor.authorChmelík, Radimcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:04:19Z
dc.date.available2020-08-04T11:04:19Z
dc.date.issued2015-11-01cs
dc.identifier.citationJOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS. 2015, vol. 20, issue 11, p. 1112016-1-111206-8.en
dc.identifier.issn1083-3668cs
dc.identifier.other115899cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84162
dc.description.abstractA coherence-controlled holographic microscope (CCHM) enables quantitative phase imaging with coherent as well as incoherent illumination. The low spatially coherent light induces a coherence gating effect, which makes observation of samples possible also through scattering media. The paper describes theoretically and simulates numerically imaging of a two-dimensional object through a static scattering layer by means of CCHM, with the main focus on the quantitative phase imaging quality. The authors have investigated both strongly and weakly scattering media characterized by different amounts of ballistic and diffuse light. It is demonstrated that the phase information can be revealed also for the case of the static, strongly scattering layer. The dependence of the quality of imaging process on the spatial light coherence is demonstrated. The theoretical calculations and numerical simulations are supported by experimental data gained with a model phase object, as well as living carcinoma cells treated in an optically turbid emulsionen
dc.description.abstractHolografický mikroskop s kontrolovatelnou koherencí (CCHM) umožňuje kvantitativní fázové zobrazování pomocí koherentního i nekoherentního osvětlení. Nízká prostorová koherence indukuje efekt koherenční brány, jenž umožňuje pozorování vzorků i přes rozptylující prostředí. Článek ze zabývá teoretickým popisem a numerickou simulací zobrazení dvourozměrného předmětu přes statickou rozptylující vrstvu pomocí CCHM. Hlavní pozornost je věnována kvalitě kvantitativního fázového zobrazení. Autoři se zabývali vlivem silně i slabě rozptylujících prostředí, která jsou charakterizována rozdílným podílem balistického a difuzního světla. Je ukázáno, že fázová informace může být určena i pro silně rozptylující, statická prostředí. Dále je demonstrován vliv prostorové koherence světla na kvalitu zobrazení. Teoretický výpočet a numerická simulace jsou potvrzeny experimentálními daty, získanými jednak na modelovém fázovém vzorku a dále na živých rakovinných buňkách pěstovaných v opticky turbidních prostředích.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1112016-1-111206-8cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherSPIEcs
dc.relation.ispartofJOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICScs
dc.relation.urihttps://www.spiedigitallibrary.org/journals/Journal-of-Biomedical-Optics/volume-20/issue-11/111206/Quantitative-phase-imaging-through-scattering-media-by-means-of-coherence/10.1117/1.JBO.20.11.111206.fullcs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectquantitative phase imagingen
dc.subjectdigital holographyen
dc.subjectmicroscopyen
dc.subjectcoherence-controlled holographic microscopyen
dc.subjectimaging through scattering mediaen
dc.subjectimaging through turbid media.en
dc.titleQuantitative phase imaging through scattering media by means of coherence-controlled holographic microscopeen
dc.title.alternativeKvantitativní fázové zobrazování přes rozptylující prostředí pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Experimentální biofotonikacs
sync.item.dbidVAV-115899en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:04:19en
sync.item.modts2020.08.04 12:30:57en
dc.coverage.issue11cs
dc.coverage.volume20cs
dc.identifier.doi10.1117/1.JBO.20.11.111206cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1083-3668/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported