Show simple item record

Využití funkcionálních diferenciálních rovnic v modelu trhu masa se zpožďující se dodávkou

dc.contributor.authorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorBobalová, Martinacs
dc.date.accessioned2018-08-24T10:49:36Z
dc.date.available2018-08-24T10:49:36Z
dc.date.issued2015-12-01cs
dc.identifier.citationProcedia Social and Behavioral Sciences. 2015, p. 74-79.en
dc.identifier.issn1877-0428cs
dc.identifier.other119247cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84211
dc.description.abstractIn economic applications, we have to make the assumption that relations between the variables vary with time. One of the possible ways of incorporating the process dynamics into the model is to describe the model by functional equations. The paper is based on the assumption that the balance between the demand and supply can be successfully expressed by a model described by differential equations, even if the goods are supplied with a certain delay. The equation is solved by modern theory. Theoretical results are illustrated by an example, with concrete results presented in graphical form. The solution is presented by modern computer simulation and the Maple system is used. The authors come to the conclusion that a delay in the supply of goods can cause an oscillation in the price. On the other hand, it is possible to define conditions under which the solution is monotonous.en
dc.description.abstractTento článek je zaměřen na demonstraci využití funkcionálních diferenciálních rovnic se zpožděním v ekonomii, kdy jsme často postaveni před skutečnost, že vztahy jednotlivých veličin mají v čase proměnlivý charakter. Jednou z možností jak zahrnout dynamiku procesů do modelu je popsat jej pomocí diferenciálních rovnic. Autoři se zaměřili na modelování tržních vztahů na trhu masa v České republice, přičemž vychází z předpokladu, že rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou lze s úspěchem vyjádřit pomocí modelu, posaného diferenciálnícmi rovnicemi i v případě, že dodávka zboží je realizována s určitým zpožděním. Cílem práce je analyzovat chování modelu z hlediska změny vstupních parametrů, zejména z hlediska vlivu různé délky zpoždění dodávek. V rámci aplikační části je ukázána konstrukce modelu a možnosti jeho řešení v konkrétním případě. Chování modelu je prezentováno pomocí počítačové simulace a pro grafické znázornění výsledků je využit system Maple. Autoři dospěli k závěru, že zpoždění v dodávkách zboží může způsobit oscilace v ceně. Na druhou stranu, je možné definovat podmínky, za nichž se roztok je monotónní.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent74-79cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Social and Behavioral Sciencescs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815057535cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectDifferential equationsen
dc.subjectfunctionalen
dc.subjectmodelen
dc.subjectWalrasen
dc.subjectdelayen
dc.subjectMaple.en
dc.subjectDiferenciální rovnice
dc.subjectfunkcionál
dc.subjectmodel
dc.subjectWalras
dc.subjectzpoždění
dc.subjectMaple.
dc.titleThe Use of Functional Differential Equations in the Model of the Meat Market with Supply Delayen
dc.title.alternativeVyužití funkcionálních diferenciálních rovnic v modelu trhu masa se zpožďující se dodávkoucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
sync.item.dbidVAV-119247en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 11:00:25en
sync.item.modts2020.04.01 05:57:51en
dc.identifier.doi10.1016/j.sbspro.2015.11.406cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-0428/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International