Recent Submissions

 • Vlastnosti asfaltových směsí s R-materiálem 

  Trnka, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi asfaltových směsí s R-materiálem. V teoretické části jsou uvedeny možnosti oživení pojiva obsaženého v R-materiálu. Je zde vysvětlen princip funkce rejuvenátorů, druhy rejuvenátorů a ...
 • Studie MVE u jezu Rajhrad na řece Svratce v km 34,970 

  Chalupník, Martin
  Předmětem práce je návrh dostavby průtočné jezové malé vodní elektrárny (MVE) u jezu Rajhrad na řece Svratce v km 34,970. Studie je rozdělena do několika částí, které zahr-nují zpracování hydraulických a hydrologických ...
 • Bytový dům v Brně 

  Šiková, Renata
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu v Brně-Líšni. Bytový dům je navržen na mírně svažitém pozemku, je částečně podsklepený. Má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží jsou sklepní ...
 • Bytový dům 

  Tomášek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem částečně podsklepeného bytového domu s čtyřmi nadzemními podlažími. Součástí objektu je i garáž pro osobní vozy a prostory pro komerční využití. Objekt se nachází v katastrálním území ...
 • Bytový dům 

  Repatý, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu se 3 nadzemními a 1 podzemním podlažím. Bytový dům je umístěn ve Valašských Kloboukách, konkrétně na parcele č. 2100/2 v ulici Luční. V budově se nachází celkem 6 ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Popelka, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh rodinného domu s podnikatelským záměrem sloužícím jako finanční poradenství. Objekt se nachází v katastrálním území obce Strání a je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. ...
 • Vila Barrandov 

  Petr, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu o dvou samostatných bytových jednotkách. Objekt se nachází na mírně svažitém pozemku v katastrálním území Hlubočepy v Praze 5. Rodinný dům má tvar písmene L. Větší ...
 • Bytový dům 

  Luong, Quoc Thang
  Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh novostavby bytového domu na úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený bytový dům, který bude postaven v lokalitě Olomouc – Povel na ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Chalupa, Marek
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu s provozovnou v obci Jakubov u Moravských Budějovic. Rodinný dům je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Do objektu ...
 • Stropní železobetonová konstrukce 

  Kučerková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá návrhem stavby polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích, kde v přízemí budou umístěny obchody a ve druhém a třetím podlaží jsou navrženy kancelářské prostory. Stropní deska je řešena jako ...
 • Variantní návrh stropní konstrukce rodinného domu 

  Klust, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem stropní konstrukce rodinného domu provedené ve třech variantách. V první variantě strop tvoří železobetonová křížem vyztužená deska. V druhé variantě strop tvoří prefabrikované předpjaté ...
 • Stropní deska bytového domu 

  Benčíková, Mária
  The bachelor thesis deals with the design of the floor structure of a multi-storey apartment building on the floor with masonry walls. Particular emphasis is placed on the interruption of the thermal bridges at the balcony ...
 • I/34 Studie obchvatu obcí Skála a Věž 

  Marek, Miroslav
  Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obce Věž a přilehlé obce Skála. Obce Věž a Skála se nachází 7 kilometrů severovýchodně od města Humpolec. Obchvat je řešen jako přeložka silnice I/34. Stávající ...
 • Využití polypropylenových odpadních částic pro stavební tepelné izolace 

  Baránek, Šimon
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou odpadové ekonomiky, nakládání s odpady a znovuvyužití v oblasti odpadních plastů. V práci jsou shrnuty informace o tepelně izolačních materiálech, plastech, ...
 • Srovnání nehodovosti na přechodech pro chodce 

  Kejvalová, Lucie
  Bakalářská práce přináší porovnání nehodovosti na přechodech pro chodce přes jeden a přes více stejnosměrných jízdních pruhů bez řízení světelnou signalizací. Vymezuje se na dvě hlavní kapitoly, jimiž jsou Rozbor problému ...
 • Bytový dům Rezidence Sukovy sady - hrubá vrchní stavba 

  Nývlt, Josef
  Předmětem bakalářské práce je zpracování procesů vybrané etapy stavebně technologického projektu se zaměřením na technologické procesy hrubé vrchní stavby bytového domu v Hradci Králové – Rezidence Sukovy sady. Práce je ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Štrbavý, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je popsání průběhu organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis základních pojmů a problematiku projektového řízení. Praktická ...
 • Ekonomická efektivnost investičního projektu 

  Vojdášová, Ivona
  The bachelor thesis deals with the solution of the investment project "Predajňa a servis vozidiel značky Ford v Žiline". The work is devoted to the determination of cash flows and the evaluation of the economic efficiency ...
 • Zhodnocení vlivu vybraného investičního záměru na rozvoj území 

  Laciga, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nedostatku parkovacích stání na území hlavního města Prahy a s tím spojeným investičním záměrem Terminál Zličín. V teoretické části jsou popsány základní pojmy investic, fáze ...
 • Variantní řešení projektu 

  Prokůpek, Martin
  Bakalářská práce pojednává o tom, co je to projekt, o jeho životních fázích a variantních možnostech projektu. Případová studie posuzuje různé varianty projektu se zaměřením na kapacitní možnosti a potřeby personálu. Pro ...

View more