Show simple item record

Bituminous mixture desing with the use of 30 % reclaimed asphalt and its functional evaluation

dc.contributor.advisorKudrna, Jancs
dc.contributor.authorHoráček, Danielcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:49:08Z
dc.date.available2018-10-21T17:49:08Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHORÁČEK, D. Návrh asfaltové směsi s použitím 30 % R-materálu a její posouzení funkčními zkouškami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other114020cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84404
dc.description.abstractCílem mojí bakalářské práce je návrh asfaltové směsi s vyšší životností (směsi typu VMT 16) a její následné posouzení vybranými funkčními zkouškami. Směsi VMT se používají pro ložní a podkladní vrstvy vozovek s vyšším dopravním zatížením. Hlavní myšlenkou této bakalářské práce je návrh takové asfaltové směsi, která bude složena z přírodních kameniv, recyklovaných asfaltových směsí a asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem, a přesto si zachová dobré vlastnosti pro použití ve vozovce. Použití recyklovatelných asfaltových směsí umožní znovupoužít vybourané nebo vyfrézované asfaltové vrstvy, kterých je v současnosti vysoký přebytek a umožní snížit celkové náklady na stavbu nových asfaltových vrstev s vysokou kvalitou. V bakalářské práci je popis provedených empirických a funkčních zkoušek, podle nichž byla výsledná asfaltová směs navržena, a výsledky porovnány s TP151 - Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT).cs
dc.description.abstractThe aim of my bachelor thesis is to design asphalt mixture with a higher lifetime (mixture of type VMT 16) and its subsequent assessment by selected functional tests. VMT blends are used for load and underlayer layers of roads with higher transport loads. The main idea of this bachelor thesis is the design of an asphalt mixture consisting of natural aggregates, recycled asphalt mixtures and crumb rubber modified bitumen, yet retaining good road-holding properties. The use of recyclable bituminous mixtures will allow the recycling of bent or milled asphalt layers, which is currently high in surplus, and will allow the overall cost of building new high-quality asphalt layers to be reduced. The bachelor thesis describes the empirical and functional tests performed, according to which the resulting asphalt mixture was designed, and the results compared with the TP151 Asphalt mixture with high modulus of stiffness (VMT).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsfaltová směs s vysokým modulem tuhostics
dc.subjectR-materiálcs
dc.subjectasfaltcs
dc.subjectasfalt modifikovaný pryžovým granulátemcs
dc.subjecttuhostcs
dc.subjectúnavacs
dc.subjectmrazové trhliny.cs
dc.subjectHigh modulus asphalt mixturesen
dc.subjectreclaimed asphalt pavement (RAP)en
dc.subjectbitumenen
dc.subjectcrumb rubber modified bitumenen
dc.subjectstiffnessen
dc.subjectfatigueen
dc.subjectfrost cracks.en
dc.titleNávrh asfaltové směsi s použitím 30 % R-materálu a její posouzení funkčními zkouškamics
dc.title.alternativeBituminous mixture desing with the use of 30 % reclaimed asphalt and its functional evaluationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-09-05-16:34:54cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114020en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:59:51en
sync.item.modts2021.11.08 12:51:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠperka, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record