Show simple item record

Wiring system project of family house with intelligent elements utilization

dc.contributor.advisorMastný, Petrcs
dc.contributor.authorTrtík, Jancs
dc.date.accessioned2018-11-08T07:59:36Z
dc.date.available2018-11-08T07:59:36Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationTRTÍK, J. Návrh elektroinstalace rodinného domu s využitím inteligentních prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22662cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8441
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá současnými možnostmi elektroinstalací rodinných domů, bytů a větších komplexů budov. Jejím cílem je popsat a porovnat klasickou a inteligentní instalaci v rodinném domě. Nejprve je uveden postup připojení rodinného domu k elektrické síti. Poté jsou popsány zásady projektování silových a datových rozvodů u klasické elektroinstalace. Následující část se zabývá inteligentní elektroinstalací, jejím vznikem, způsoby připojení a řízení. Na tuto část navazují různé typy vybraných inteligentních elektroinstalací, které jsou dostupné v České republice. U těchto systémů jsou popsány konkrétní způsoby připojení na sběrnici, možnosti využití a jejich výhody a nevýhody. Na základě získaných teoretických poznatků je v další části popsána tvorba klasické a následně inteligentní elektroinstalace konkrétního projektu rodinného domu. Tato část je odkazována na kompletní projektovou dokumentaci skládající se ze všech náležitostí potřebných k stavebnímu řízení. Těmito náležitostmi jsou technická zpráva, specifikace, seznam přístrojů, výkresy půdorysů obou podlaží, výkresu hromosvodu, zemnění, blokové schéma bytového rozvaděče, elektroměrového rozvaděče a slaboproudého rozvaděče. Na závěr jsou popsané instalace porovnány z funkčního i ekonomického hlediska.cs
dc.description.abstractThis Bachelor´s Theis is concerned with current possibilities of the wiring systems in family houses, flats and bigger complexes of buildings. The aim is to describe and to compare the classical and the intelligent solutions of wiring in a family house. First of all it starts out with the connection process of the family house to the electrical power system. After that the designing principles of power and data distribution of the classical wiring are described. Next part deals with the intelligent wiring, its origination, the techniques of its connection and operation. Following part is linked to it with various types of selected intelligent wirings which are available in the Czech Republic. The specific methods of connection to the bus, possibilities of utilization and the advantages and disavantages are described with these systems. On the basis of gained theoretical knowledge the production of classical and consequently intelligent wiring of the particular family house project is detailed in the next part. This section refers to the complete project documentation consisting of all terms required for the building control. These terms are the technical report, the specification, the list of equipment, the plans of both floor projections, the plan of lightning conductor, the grounding, the schematic diagram of the flat swith board, the meter board cabinet and the weak-current distributor. In conclusion are the described installations compared in operational and economical terms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectklasická elektroinstalacecs
dc.subjectinteligentní elektroinstalacecs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectpodklady pro stavební řízenícs
dc.subjectporovnání instalacícs
dc.subjectclassical wiringen
dc.subjectintelligent wiringen
dc.subjectproject documentationen
dc.subjectbuilding control documentationen
dc.subjectcomparison of installationsen
dc.titleNávrh elektroinstalace rodinného domu s využitím inteligentních prvkůcs
dc.title.alternativeWiring system project of family house with intelligent elements utilizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:13cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22662en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:17:38en
sync.item.modts2019.05.18 08:58:20en
dc.contributor.refereeBátora, Branislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record