Show simple item record

Limiting and Degradation Processes of Magnetorheological Suspension Dampers

dc.contributor.advisorMazůrek, Ivancs
dc.contributor.authorRoupec, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:50Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationROUPEC, J. Mezní a degradační procesy magnetoreologických tlumičů odpružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other49723cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8470
dc.description.abstractTato práce se zabývá výzkumem degradace magnetoreologické (MR) kapaliny v průběhu dlouhodobého zatěžování v podmínkách, které odpovídají reálnému zatížení v lineárních MR zařízení, např. v tlumičích. Chování MR kapaliny je popsáno Binghamským modelem viskoplastické kapaliny. Parametry tohoto modelu jsou mez kluzu a viskozita. Jejich hodnoty jsou určovány při smykovém spádu 1 až 2,8.104 s-1. Výsledky trvanlivostních zkoušek ukazují na výrazný pokles viskozity MR kapaliny, postupný růst meze kluzu v neaktivovaném stavu a výrazný pokles MR efektu. V práci je dále popsán vliv teploty na tyto parametry a je zde navržena metoda bezdemontážní diagnostiky stavu MR kapaliny v tlumiči pomocí parametru „Míra pulsací“.cs
dc.description.abstractThis work deals with the research of degradation of magnetorheological (MR) fluid during long-term loading under conditions that correspond to the real load in the linear MR devices such as dampers. The behaviour of MR fluid is described by a Bingham model of viscoplastic fluid. The parameters of this model are the yield stress and viscosity. Their values are determined by the shear rate from 1 to 2,8104 s-1. Results of durability tests show a significant decrease in viscosity of MR fluid, a gradual increase in yield stress in the off-state and a significant decrease in MR effect. The paper also described the effect of temperature on these parameters and there is also designed a method of non-assembly diagnostic of the MR fluid state in the damper using the "rate of pulsation."en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMagnetoreologická kapalinacs
dc.subjecttrvanlivostní zkouškacs
dc.subjectvysoký smykový spádcs
dc.subjectBinghamský modelcs
dc.subjectmagnetoreologický tlumičcs
dc.subjectMagnetorheological fluiden
dc.subjectdurability testen
dc.subjecthigh shear rateen
dc.subjectBingham modelen
dc.subjectmagne-torheological damperen
dc.titleMezní a degradační procesy magnetoreologických tlumičů odpruženícs
dc.title.alternativeLimiting and Degradation Processes of Magnetorheological Suspension Dampersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-11-23cs
dcterms.modified2012-01-19-10:42:48cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid49723en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:24:52en
sync.item.modts2020.03.31 06:51:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBauer, Františekcs
dc.contributor.refereeOndrůšek, Čestmírcs
dc.contributor.refereeDobeš, Petrcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Petr Dobeš, CSc. (člen) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (člen) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Růžička, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDP splňuje požadavky na ni kladené VŠ zákonem a studijním zkušebním řádem VUT v Brně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record