Show simple item record

Construction Order Risk Management

dc.contributor.advisorWaldhans, Milošcs
dc.contributor.authorSaňáková, Miroslavacs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:12:21Z
dc.date.available2018-10-21T22:12:21Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSAŇÁKOVÁ, M. Řízení rizik stavební zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other114338cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84730
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je problematika řízení rizik ve stavebním podniku. První část práce je obsahově založena na používané terminologii a výkladu příslušných pojmů. Najdeme zde klasifikaci rizik z různých úhlů pohledů, možná dělení a třídění rizik. Poté je zde zaměření na významné zdroje rizik a na účastníky výstavby, kteří jsou riziky dotčeni. Čtvrtá kapitola je seznámení se s jednotlivými etapami procesu řízení rizik včetně uvedení vybraných metod a technik, které se obvykle používají. Teoretická část je podkladem pro pátou kapitolu, kde je shrnuta problematika rizik u konkrétní stavební firmy a dvou z jejich stavebních zakázek.cs
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is the issue of risk management in the construction company. The first part of the thesis is based on the terminology used and the interpretation of the relevant terms. Here we can find the classification of risks from different angles of view, possible division and classification of risks. Then there is a focus on significant sources of risk and on those involved in construction that are affected by the risks. The fourth chapter is to familiarize with the different stages of the risk management process, including the introduction of selected methods and techniques that are commonly used. The theoretical part is the basis for the fifth chapter, which summarizes the problems of the risks of a particular construction company and two of their construction orders.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectnebezpečícs
dc.subjectscénář nebezpečícs
dc.subjectzdroj nebezpečícs
dc.subjectpravděpodobnostcs
dc.subjectnežádoucí událostcs
dc.subjectodhadcs
dc.subjectújmacs
dc.subjectškodacs
dc.subjectnositel rizikacs
dc.subjectpříjemce rizikacs
dc.subjectvlastník rizikacs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectposuzování rizikcs
dc.subjectidentifikace rizikcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjecthodnocení rizikcs
dc.subjectošetření rizikcs
dc.subjectRIPRANcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectRisken
dc.subjecthazarden
dc.subjecthazard scenarioen
dc.subjectthe source of risken
dc.subjectlikelihood of adverse eventen
dc.subjectan estimate of the harmen
dc.subjectthe shameen
dc.subjectthe bearer of the risken
dc.subjectrecipient risken
dc.subjectrisk owneren
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectrisk identificationen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectrisk evaluationen
dc.subjectrisk treatmenten
dc.subjectRIPRANen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleŘízení rizik stavební zakázkycs
dc.title.alternativeConstruction Order Risk Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-09-06-16:00:33cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114338en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:03:16en
sync.item.modts2020.03.31 15:50:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSukup, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record