Show simple item record

Mineralogical composition of silica brick.

dc.contributor.advisorNevřivová, Lenkacs
dc.contributor.authorPospíšil, Dušancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:58Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:58Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, D. Mineralogické složení dinasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other114310cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84802
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá mineralogickým složením hutného dinasu. Dinas je křemičitý žáruvzdorný materiál obsahující až 99 % oxidu křemičitého, který je používaný hlavně pro výstavbu koksárenských baterií, sklářských pecí a ohřívačů vysokopecního větru. Hlavní důraz u dinasu je kladen na obsah krystalických fází, kterými jsou zbytkový nepřeměněný křemen, tridymit, cristobalit a skelná fáze. Tyto fáze nejvýrazněji ovlivňují výsledné vlastnosti dinasu. Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení vlivu výpalu na mineralogické složení dinasu a na jeho dilataci za zvýšených teplot.cs
dc.description.abstractThis Bachelor´s thesis deals with the mineralogical composition of dense silica bricks. Silica bricks is a siliceous refraktory material that contains up to 99% of silicon dioxide, which is used mainly for the construktion of coke oven batteries, glass furnaces and heaters of blast-furnace wind. The main emphasis in case of silica bricks is put on the content of crystalline phases, which are the residual untransform quartz, tridymite, cristobalit and glass phase. These stages affect the resulting properties of dinas substantially. The main goal of this Bachelor´s thesis is to evaluate the impact of firing on the mineralogical composition of silica bricks and to its dilation at elevated temperatures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDinascs
dc.subjectoxid křemičitýcs
dc.subjectrentgenová difrakční analýzacs
dc.subjectkontrakčně dilatační termická analýzacs
dc.subjectSilica bricksen
dc.subjectsilicon dioxideen
dc.subjectX-ray diffraction analysisen
dc.subjectcontraction dilatation thermal analysisen
dc.titleMineralogické složení dinasucs
dc.title.alternativeMineralogical composition of silica brick.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-09-06-16:00:18cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114310en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:05:24en
sync.item.modts2021.11.12 09:32:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKotouček, Miroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record