Now showing items 134-153 of 161

 • Simulace křehkých těles 

  Chlubna, Tomáš
  Křehká tělesa se od pevných liší možností roztříštění na menší částečky v souladu se zákony fyziky. Simulace křehkých těles tedy využívá principů obecné simulace pevných těles a vyžaduje vyřešení dalších problémů spojených ...
 • Simulátor dopravních infrastruktur a situací 

  Švaňa, Petr
  Cílem této diplomové práce je vytvořit simulační systém s využitím konfigurací dopravních řadičů sX od společnosti Siemens. Systém se skládá ze dvou aplikací. První aplikace využívá existující platformu SUMO jako zdroj ...
 • Specifikace scénářů portovatelných stimulů pro moduly procesoru RISC-V 

  Bardonek, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací verifikačních scénářů portovatelných stimulů pro vybrané moduly procesoru Berkelium implementujícím architekturu RISC-V od společnosti Codasip. Cílem této práce je s využitím nového ...
 • Strojové učení ve strategických hrách 

  Vlček, Michael
  Strojové učení v současnosti diktuje pokrok umělé inteligence v soupeření s člověkem v rámci strategických her, ať už jde o šachy, Go, či poker. Oblastí strojového učení, která vykazuje nejperspektivnější výsledky ve hraní ...
 • Strojový překlad pomocí umělých neuronových sítí 

  Holcner, Jonáš
  Cílem této práce je popsat a vytvořit systém pro strojový překlad textu postavený na rekurentních neuronových sítích. K tomu je použita architektura enkodér-dekodér umožňující překlad po celých větách. Výsledkem je knihovna ...
 • Sumarizace obsahu videí 

  Jaška, Roman
  Bezpečnostné kamery denne vyprodukujú enormné množstvo video záznamov. Ľudská analýza daného objemu záznamov je prakticky nemožná. Sumarizačný systém by bol v mnohých prípadoch veľkým prínosom. Táto práca definuje problém ...
 • Systém pro alokaci a konfiguraci hardwarových zdrojů 

  Slováček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro rezervování a vzdálené řízení sdílených prostředků. Předmětem sdílení jsou vývojové a testovací prototypy. Jejich řízení probíhá pomocí ...
 • Systém pro monitorování síťových protokolů 

  Selecký, Roman
  Monitorovanie sietí je potrebné najmä pri diagnostike, riešení problémov, detekcii nežiadúcej prevádzky a podozrivého zapúzdrenia hlavičiek protokolov. Preto je cieľom tejto práce vytvoriť návrh a implementáciu systému pre ...
 • Systém pro vyhledávání chemických struktur 

  Ševčík, Ivan
  Táto práca sa zaoberá problémom vyhľadávania štruktúr vo veľkých databázach chemických látok. Cieľom je návrh a implementácia efektívneho systému podporujúceho dva základné typy vyhľadávania, ktorými sú vyhľadanie identickej ...
 • Systémy L gramatik 

  Hnat, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá systémami L gramatík. Študované sú základné druhy gramatických systémov. Rozobrané sú rôzne druhy L gramatík a ich použitie v oblasti simulácie rastlinného vývoja. Práca sa zameriava na otvorené ...
 • Univerzální časomíra pro hasičský sport 

  Pelka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem univerzální bezdrátové časomíry pro hasičský sport, což je skupina více než 15 disciplín. Způsoby měření času u jednotlivých disciplín jsou různé. Nedílnou součástí práce je proto detailní ...
 • User Interface for ARTable and Microsoft Hololens 

  Bambušek, Daniel
  Tato práce se zaměřuje na použitelnost brýlí Microsoft HoloLens pro rozšířenou realitu v prototypu pracoviště pro spolupráci člověka s robotem - "ARTable". Použití brýlí je demonstrováno vytvořeným uživatelským rozhraním, ...
 • Vestavěný systém pro automatizaci chovné stanice akvarijních ryb 

  Moc, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vestavěného systému pro automatickou bezobslužnou obměnu vody v akváriích. Krom obměny vody vestavěný systém řídí také osvětlení a ventilaci v odchovně akvarijních ryb. V této zprávě ...
 • Vizualizace algoritmů pro plánování cesty 

  Řepka, Michal
  Nalezení bezkolizní cesty je hlavním problémem při implementaci pohyblivého, autonomního robota. Tato práce se zaměřuje na nejdůležitější algoritmy z tohoto odvětví robotiky a snaží se je srozumitelně vysvětlit. V dalších ...
 • VR interaktivní aplikace 

  Valenta, Marek
  Tento dokument se primárně zabývá popisem vývoje interaktivní aplikace pro virtuální realitu. Na začátku je popis historie VR, která sahá až do 19. století. Následuje popis zařízení, které se momentálně pro VR používají, ...
 • Vyhledávání konkrétních osob na záznamech z bezpečnostních kamer 

  Jezerský, Matouš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému, který umožňuje vyhledávání a rozpoznávání osob ve videozáznamech. Nejprve je proveden teoretický rozbor související problematiky, poté je na základě tohoto rozboru ...
 • Využití senzorických dat pro odvození stavu prostředí 

  Sakin, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, popisem a možným využitím senzorových dat ze systému inteligentní domácnosti. Dále je popsán inteligentní systém BeeeOn, který slouží jako zdroj senzorových dat, a možnosti rozšíření ...
 • Výkonnostní testy pro chytré TV, set-top boxy a herní konzole 

  Madaj, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit nástroj pro vývoj aplikací  na určité minoritní platformy, primárně Smart TV a HbbTV. Ty jsou implementovány v klienském JavaScriptu. Cílovou skupinou jsou tedy vývojáři takových aplikací, ...
 • Vzdálená správa výtahu 

  Weisser, Filip
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit vhodný a snadno použitelný systém, který může pomoct pracovníkům firem při obsluze výtahu. Pro tyto účely bylo nutné nastudovat komunikační rozhraní a protokol řídicí jednotky zapůjčené ...
 • WebGL2 renderer ve WebAssembly 

  Režňák, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly ...