Now showing items 144-161 of 161

 • Univerzální časomíra pro hasičský sport 

  Pelka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem univerzální bezdrátové časomíry pro hasičský sport, což je skupina více než 15 disciplín. Způsoby měření času u jednotlivých disciplín jsou různé. Nedílnou součástí práce je proto detailní ...
 • User Interface for ARTable and Microsoft Hololens 

  Bambušek, Daniel
  Tato práce se zaměřuje na použitelnost brýlí Microsoft HoloLens pro rozšířenou realitu v prototypu pracoviště pro spolupráci člověka s robotem - "ARTable". Použití brýlí je demonstrováno vytvořeným uživatelským rozhraním, ...
 • Vestavěný systém pro automatizaci chovné stanice akvarijních ryb 

  Moc, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vestavěného systému pro automatickou bezobslužnou obměnu vody v akváriích. Krom obměny vody vestavěný systém řídí také osvětlení a ventilaci v odchovně akvarijních ryb. V této zprávě ...
 • Vizualizace algoritmů pro plánování cesty 

  Řepka, Michal
  Nalezení bezkolizní cesty je hlavním problémem při implementaci pohyblivého, autonomního robota. Tato práce se zaměřuje na nejdůležitější algoritmy z tohoto odvětví robotiky a snaží se je srozumitelně vysvětlit. V dalších ...
 • VR interaktivní aplikace 

  Valenta, Marek
  Tento dokument se primárně zabývá popisem vývoje interaktivní aplikace pro virtuální realitu. Na začátku je popis historie VR, která sahá až do 19. století. Následuje popis zařízení, které se momentálně pro VR používají, ...
 • Vyhledávání konkrétních osob na záznamech z bezpečnostních kamer 

  Jezerský, Matouš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému, který umožňuje vyhledávání a rozpoznávání osob ve videozáznamech. Nejprve je proveden teoretický rozbor související problematiky, poté je na základě tohoto rozboru ...
 • Využití senzorických dat pro odvození stavu prostředí 

  Sakin, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, popisem a možným využitím senzorových dat ze systému inteligentní domácnosti. Dále je popsán inteligentní systém BeeeOn, který slouží jako zdroj senzorových dat, a možnosti rozšíření ...
 • Výkonnostní testy pro chytré TV, set-top boxy a herní konzole 

  Madaj, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit nástroj pro vývoj aplikací  na určité minoritní platformy, primárně Smart TV a HbbTV. Ty jsou implementovány v klienském JavaScriptu. Cílovou skupinou jsou tedy vývojáři takových aplikací, ...
 • Vzdálená správa výtahu 

  Weisser, Filip
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit vhodný a snadno použitelný systém, který může pomoct pracovníkům firem při obsluze výtahu. Pro tyto účely bylo nutné nastudovat komunikační rozhraní a protokol řídicí jednotky zapůjčené ...
 • WebGL2 renderer ve WebAssembly 

  Režňák, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly ...
 • Webová aplikace pro grafické zadávání a spouštění Spark úloh 

  Hmeľár, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania Big data v distribuovanom systéme Apache Spark pomocou nástrojov, ktoré umožňujú vzdialené zadávanie a spúšťanie Spark úloh cez webové rozhranie. Autor v prvej časti ...
 • Webová aplikace pro pořizování nových záběrů historických fotografií 

  Sikora, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace webové aplikace zaměřené na správu refotografií. Analyzovat stávající řešení, vytvořit seznam požadovaných funcí a jednoduché grafické uživatelské rozhraní. Součástí je ...
 • Webový nástroj pro sledování postupu na záležitostech 

  Lamacz, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou webové aplikace na řízení projektů. Vytvořená aplikace je, na rozdíl od konkurenčních produktů, orientovaná na proces vývoje projektu a zakládá si na vizuální reprezentací stavu ...
 • Zabezpečení online aplikací typu klient-server 

  Čapek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby zabezpečení aplikací typu klient-server na platformě Windows. V úvodních kapitolách práce je uvedena motivace, proč má smysl se touto problematikou zabývat. Dále jsou posány některé ...
 • Zlepšování systému pro automatické hraní hry Starcraft II v prostředí PySC2 

  Krušina, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením automatického systému pro hraní strategické hry v reálném čase Starcraft II. Model je trénován ze záznamů her hráčů a dále využívá technik posilovaného učení pro zlepšování vnitřního systému ...
 • Zpracování síťové komunikace v distribuovaném prostředí 

  Letavay, Viliam
  Rozšírenie počítačových sietí a dostupnosti internetového pripojenia umožňuje našej spoločnosti rásť rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Zároveň tým ale otvára nové možnosti pre kybernetickú kriminalitu. Z tohto dôvodu ...
 • Zpracování síťové komunikace v prostředí Apache Spark 

  Béder, Michal
  Táto práca rieši spôsob návrhu aplikácie na analýzu dát sieťovej komunikácie v prostredí distribuovaného systému Apache Spark. Implementáciu je možné rozdeliť do troch častí. Prvou je načítanie dát z distribuovaného úložiska ...
 • Zpracování zákaznických požadavků za použití hlubokých neuronových sítí 

  Marušic, Marek
  Umelá inteligencia je pozoruhodne populárna v dnešnej dobe, pretože si dokáže poradiť s rôznymi veľmi komplexnými úlohami v odvetviach ako napr. spracovanie obrazu, spracovanie zvuku, spracovanie prirodzeného jazyka a ...