Now showing items 153-161 of 161

 • WebGL2 renderer ve WebAssembly 

  Režňák, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly ...
 • Webová aplikace pro grafické zadávání a spouštění Spark úloh 

  Hmeľár, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania Big data v distribuovanom systéme Apache Spark pomocou nástrojov, ktoré umožňujú vzdialené zadávanie a spúšťanie Spark úloh cez webové rozhranie. Autor v prvej časti ...
 • Webová aplikace pro pořizování nových záběrů historických fotografií 

  Sikora, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace webové aplikace zaměřené na správu refotografií. Analyzovat stávající řešení, vytvořit seznam požadovaných funcí a jednoduché grafické uživatelské rozhraní. Součástí je ...
 • Webový nástroj pro sledování postupu na záležitostech 

  Lamacz, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou webové aplikace na řízení projektů. Vytvořená aplikace je, na rozdíl od konkurenčních produktů, orientovaná na proces vývoje projektu a zakládá si na vizuální reprezentací stavu ...
 • Zabezpečení online aplikací typu klient-server 

  Čapek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby zabezpečení aplikací typu klient-server na platformě Windows. V úvodních kapitolách práce je uvedena motivace, proč má smysl se touto problematikou zabývat. Dále jsou posány některé ...
 • Zlepšování systému pro automatické hraní hry Starcraft II v prostředí PySC2 

  Krušina, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením automatického systému pro hraní strategické hry v reálném čase Starcraft II. Model je trénován ze záznamů her hráčů a dále využívá technik posilovaného učení pro zlepšování vnitřního systému ...
 • Zpracování síťové komunikace v distribuovaném prostředí 

  Letavay, Viliam
  Rozšírenie počítačových sietí a dostupnosti internetového pripojenia umožňuje našej spoločnosti rásť rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Zároveň tým ale otvára nové možnosti pre kybernetickú kriminalitu. Z tohto dôvodu ...
 • Zpracování síťové komunikace v prostředí Apache Spark 

  Béder, Michal
  Táto práca rieši spôsob návrhu aplikácie na analýzu dát sieťovej komunikácie v prostredí distribuovaného systému Apache Spark. Implementáciu je možné rozdeliť do troch častí. Prvou je načítanie dát z distribuovaného úložiska ...
 • Zpracování zákaznických požadavků za použití hlubokých neuronových sítí 

  Marušic, Marek
  Umelá inteligencia je pozoruhodne populárna v dnešnej dobe, pretože si dokáže poradiť s rôznymi veľmi komplexnými úlohami v odvetviach ako napr. spracovanie obrazu, spracovanie zvuku, spracovanie prirodzeného jazyka a ...