Now showing items 21-40 of 161

 • LOD pro GPUEngine 

  Staněk, Jan
  Při vykreslování 3D polygonálních modelů se objevují problémy s reprezentací na různých úrovních detailu. Vysoce detailní modely umístěné ve větší vzdálenosti od kamery trpí nežádoucím aliasingem plynoucím z hrubosti ...
 • Efektivní komunikace v multi-GPU systémech 

  Špeťko, Matej
  Po predstavení CUDA technológie od Nvidie možu byť na grafických kartách počítané všeobecné výpočty. Grafické karty sú v podstate paralelné procesory s vysokým výpočtovým výkonom. Moderné superpočítače bývajú vybavené ...
 • Mobilní aplikace pro bezpečnost domácnosti 

  Bajaník, Filip
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie pre bezpečnosť domácnosti na platforme iOS. Aplikácia predstavuje komplexné riešenie, umožňujúce prenos audia a videa medzi spárovanými mobilnými ...
 • Implementace 2D ultrazvukových simulací 

  Šimek, Dominik
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou 2D simulácie ultrazvukových vĺn. Simulácia ultrazvuku nachádza svoje uplatnenie v medicíne, biofyzike či rekonštrukcii obrazu. Ako príklad môžme uviesť použitie fokusovaného ...
 • Akcelerace OVS s využitím akcelerační karty s FPGA 

  Vido, Matej
  Výkon virtuálneho prepínača Open vSwitch (OVS) je nedostatočný pre súčasné požiadavky na kapacitu liniek pre pripojenie serverov. Preto vznikajú snahy o akceleráciu OVS či už na úrovni softvéru, ale aj prenesením záťaže ...
 • Systémy L gramatik 

  Hnat, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá systémami L gramatík. Študované sú základné druhy gramatických systémov. Rozobrané sú rôzne druhy L gramatík a ich použitie v oblasti simulácie rastlinného vývoja. Práca sa zameriava na otvorené ...
 • Distribuovaný repositář digitálních forenzních dat 

  Josefík, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem distribuovaného repositáře zaměřeného jako úložiště rozsáhlých digitálních forenzních dat. Teoretická část práce pojednává o forenzní analýze digitálních dat a co je jejím cílem. Současně také ...
 • Rychlý a částečně překládaný simulátor pro aplikačně specifické procesory 

  Richtarik, Pavel
  Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať možnosti využitia simulácie pri návrhu aplikačne špecifických procesorov, preskúmať a porovnať rôzne simulačné techniky a využiť získané poznatky pri návrhu nového simulačného ...
 • Automatické testování systému BeeeOn 

  Wolfert, Richard
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou projektu Internetu vecí BeeeOn, návrhu a tvorbe jednotkových, integračných, systémových testov a ich automatizácii s využitím systému Kontinuálnej integrácie Jenkins CI. Teoretická ...
 • Sumarizace obsahu videí 

  Jaška, Roman
  Bezpečnostné kamery denne vyprodukujú enormné množstvo video záznamov. Ľudská analýza daného objemu záznamov je prakticky nemožná. Sumarizačný systém by bol v mnohých prípadoch veľkým prínosom. Táto práca definuje problém ...
 • Rozpoznávání událostí ve fotbalu z prostoročasových dat objektů ve hře 

  Čížek, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje automatické detekci událostí ve fotbale. Jejím cílem je uvést čtenáře do této problematiky, diskutovat možná řešení této úlohy a poté detekci událostí realizovat. Práce je zaměřena především ...
 • Vyhledávání konkrétních osob na záznamech z bezpečnostních kamer 

  Jezerský, Matouš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému, který umožňuje vyhledávání a rozpoznávání osob ve videozáznamech. Nejprve je proveden teoretický rozbor související problematiky, poté je na základě tohoto rozboru ...
 • Akcelerace ultrazvukových simulací pro axisymetrické medium 

  Kukliš, Filip
  Simulácia šírenia ultrazvuku prostredníctvom mäkkých biologických tkanív má širokú škálu praktických aplikácií. Patria sem dizajn prevodníkov pre diagnostický a terapeutický ultrazvuk, vývoj nových metód spracovania signálov ...
 • Informační portál pro studenty 

  Krejčí, Petr
  Tato práce se zabývá analýzou současných komunikačních kanálů studentů, návrhem nového webového informačního portálu pro studenty a jeho implementací. Systém integruje sociální síť Facebook, Dokumenty Google a Kalendáře ...
 • Inteligentní rozpoznání činnosti uživatele chytrého telefonu 

  Pustka, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí uživatelských aktivit (např. běhání, chůze, jízda autě atd.) v reálném čase, přičemž k samotné detekci je využito senzorů dostupných v mobilních zařízeních. V rámci práce vznikla aplikace pro ...
 • Bezpečné nalezení zdrojů REST architektury na základě jejich sémantického popisu 

  Koudelka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečného nalezení zdrojů REST architektury na základě jejich sémantického popisu. Předmětem práce je implementace a případné rozšíření protokolu mRDP pro bezpečné nalezení REST ...
 • Simulace křehkých těles 

  Chlubna, Tomáš
  Křehká tělesa se od pevných liší možností roztříštění na menší částečky v souladu se zákony fyziky. Simulace křehkých těles tedy využívá principů obecné simulace pevných těles a vyžaduje vyřešení dalších problémů spojených ...
 • Vizualizace algoritmů pro plánování cesty 

  Řepka, Michal
  Nalezení bezkolizní cesty je hlavním problémem při implementaci pohyblivého, autonomního robota. Tato práce se zaměřuje na nejdůležitější algoritmy z tohoto odvětví robotiky a snaží se je srozumitelně vysvětlit. V dalších ...
 • Nástroj pro tvorbu obsahu databáze pro účely testování software 

  Kotyz, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou generování testovacích dat pro naplnění obsahu relační databáze. Samotným cílem této diplomové práce je navržení a implementace nástroje, který na základě zadaných omezení ...
 • Monitorování síťového provozu s identifikátory obsahujícími národní abecedy 

  Talašová, Irena
  Tato práce se zabývá implementací podpory síťových identifikátorů obsahujících národní znaky v software projektu SProbe, který je navržen pro monitorování síťových toků. Bylo nutno otestovat a zhodnotit stav vybraných ...