Now showing items 1-20 of 268

 • Detekce Akustické Prostředí z Řeči 

  Grepl, Filip
  Tato práce se zabývá vytvořením systému, jehož úkolem je z audio signálu rozpoznat, na jakém místě byla vstupní nahrávka pořízena. Klasifikátor je založen na vícevrstvé hustě propojené neuronové síti. Topologie neuronové ...
 • Získávání znalosti z dat v jazyce Python 

  Krestianková, Tamara
  Táto práca sa zaoberá procesom dolovania dát, prostriedkami pre podporu dolovania dát v programovacom jazyku Python a demonštráciou využitia tohto jazyka pre účely dátovej analýzy, so zameraním na klasifikáciu a tvorbu ...
 • Mobilní aplikace pro vyhledání knihy v regálu 

  Švec, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nástroje pro vyhledávání knihy pomocí kamery na zařízení s operačním systémem Android. Součástí práce je implementace prototypu aplikace, která navržený nástroj využívá. Nástroj ...
 • Generátor IPv6 prefixů 

  Obrusník, Vojtěch
  Nastávající přechod na IPv6 technologii s sebou přináší požadavek na existenci efektivních vyhledávacích algoritmů směrovacích tabulek, jenž by byly přizpůsobeny práci s délkami IPv6 prefixů. Vývoj takových algoritmů však ...
 • Strategická hra na interaktivním stole 

  Jiruška, Adam
  Cílem této práce je implementace strategické deskové hry na interaktivní stůl. Tímto stolem se rozumí platforma ARTable, která je vyvíjena na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Je zde využíván princip kombinace ...
 • Teorie a aplikace metod Monte Carlo 

  Hruda, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o aplikacích metod Monte Carlo na různé problémy. Konkrétně byly užity algoritmy Metropolis a Simulované žíhání na optimalizaci problému obchodního cestujícího a problému barvení grafů. Navíc ...
 • Líbivé efekty pro zpracování videa 

  Ivančo, Martin
  Cieľom tejto práce bolo vytvoriť serverové riešenie schopné aplikovať vizuálne atraktívne efekty na živé video streamy. Spracované video by sa malo zobrazovať vo webovom užívateľskom rozhraní, ktoré by malo taktiež umožniť ...
 • Metody zvýrazňující detaily ve fotografii 

  Sedlář, Pavel
  Cílem této bakalářské práce, jež spadá do oblasti počítačového vidění, je seznámení se s problematikou metod umožňující zvýraznění detailu v obraze. Tato práce dále popisuje konkrétní metody, které budou posléze implementovány ...
 • Meteo sonda pro měření základních atmosférických veličin 

  Pumr, Martin
  Bakalářská práce řeší problematiku základního určování fyzikálních veličin atmosféry. Jejím obsahem je studie fyzikálních vlastností atmosféry. Na základě těchto poznatků je proveden návrh a realizace funkčního vzorku ...
 • Automatické vyhodnocování studentských projektů v Pythonu 

  Kyseľ, Juraj
  Táto práca sa zameriava na automatické vyhodnocovanie študentských kódov v programovacom jazyku Python. Dôraz je predovšetkým kladený na spätnú väzbu, ktorá má študentov usmerniť v správnych praktikách písania pythonovského ...
 • Detekce volumetrických útoků DoS a DDoS v reálném čase na L3 síťové vrstvě 

  Škápik, Anton
  Táto bakalárska práca skúma a implementuje možnosti detekcie DoS a DDoS útokov v reálnom čase. S využitím nástroja na prúdové spracovanie NetFlow záznamov, poskytuje výsledný produkt možnosti detegovať útoky a vytvoriť ...
 • Hra Set pro Android 

  Vlach, Antonín
  Cílem práce bylo vytvořit adaptaci karetní hry Set pro zařízení s operačním systémem Android. Požadovaná aplikace měla být jednoduchá na ovládání. Dalším požadavkem bylo, aby začínající uživatel nemusel znát pravidla hry ...
 • Plánování cesty pomocí Voronoiových diagramů 

  Živčák, Adam
  Náplňou tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia zásuvného modulu pre plánovanie cesty do robotického operačného systému s využitím Voronoiových diagramov. Plánovanie cesty prebieha v prostredí ktoré je pre robota ...
 • Správa serverových farem 

  Hlaváč Ďurán, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom systému pre komplexnú správu a monitorovanie serverových fariem založených na operačnom systéme Red Hat Enterprise Linux/CentOS pomocou nástroja Ansible. V práci je uvedený stručný popis ...
 • Implementace jednoduchého rozpoznávače řeči pro Android 

  Čuba, Eduard
  Cieľom projektu je vytvoriť jednoduchý rozpoznávač reči pre platformu Android. Práca rozoberá základné komponenty rozpoznávača reči a venuje sa technikám, ktoré boli použité pre optimalizáciu procesu rozpoznávača reči na ...
 • Zaostření rentgenových snímků s geometrickým rozmazáním 

  Sokol, Juraj
  Cieľom tejto práce je porovnať rôzne metódy zaostrovania rentgenových snímkov. V riešení sú použité metódy, ktoré na zostrovanie používajú konvolučné jadro.   Výsledky sú experimentálne porovnané a vyhodnotené kvantitatívnymi ...
 • Aplikace pro porovnání verzí souborů SAP Crystal Reports 

  Buš, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou porovnání dvou souborů se šablonou vytvořených v aplikaci Crystal Reports. Tyto soubory jsou binární, a proto jsou běžnými prostředky neporovnatelné. Z toho důvodu je nejprve převedeme ...
 • Optimalizace hlubokých neuronových sítí 

  Bažík, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť, implementovať a analyzovať rôzne optimalizácie vybraných hlbokých neurónových sietí. Ich účelom bolo zlepšenie sledovaných parametrov neurónovej siete. Implementované optimalizácie ...
 • Platforma pro automatické testování vestavěných zařízení 

  Dušek, Oto
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci platformy využitelné k testování vestavěných zařízení, jako jsou například tiskárny a skenery. Tato platforma je tvořena jak serverem, tak i prvky umožňující interakci s ...
 • Bezdrátová komunikace mezi domácí elektronikou 

  Sezima, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátové komunikace mezi přístroji a senzory v inteligentní domácnosti. Cílem je návrh a implementace zařízení zvané brána, které tvoří uzel pro posílání zpráv a příkazů mezi ...