Now showing items 1-20 of 268

 • Konferenční informační systém 

  Bednář, Martin
  Platforma .NET nabízí množství rámců, technologií a přístupů pro vývoj webových aplikací. Orientace v nich je základem pro výběr efektivních implementačních technologií. Cílem práce bylo vytvořit konferenční informační ...
 • Fotografování terénu z letounu 

  Skočdopole, Jan
  Práce se zabývá fotografováním terénu z letounu. Předmětem řešení jsou fáze plánování a~přípravy letu, navigace, pořizování snímků a ukládání telemetrie. Pro tyto účely je využita externí kamera umístěná pod trupem letounu ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro správu výkonnostních profilů 

  Grzybowská, Martina
  Jedným z najčastejších spôsobov testovania výkonu systému je technika profilácie programu vykonávajúca zber údajov o spotrebe zdrojov a ich následné vyhodnotenie vedúce k detegovaniu potenciálnych výkonnostných zmien, ...
 • Educational Cross Platform Mobile Game for Youngsters 

  Janeček, David
  Tato práce se zabývá vývojem multiplatformní vzdělávací hry na mobilní zařízení. Nejdříve je uvedena teorie a rozbor existujících her. Dále jsou v práci zmíněny některé možnosti tvorby takové hry a konečně popis návrhu, ...
 • Detekce provozu protokolu BitTorrent 

  Florek, Daniel
  Táto práca sa zaoberá detekciou BitTorrentovej komunikácie uloženej v súbore formátu pcap. Navrhol a implementoval som program, ktorý dokáže komunikáciu detekovať primárne na základe hĺbkovej analýzy paketov, ktorej výsledky ...
 • Termostat na platformě LinkIt Smart 

  Bartoň, Jan
  Bakalářská práce se zabývá automatizací regulace vytápění v domácnosti. Cílem je návrh a implementace prototypu vestavěného systému, umožňující komfortním způsobem automatizovat proces regulace vytápění s důrazem na nízké ...
 • Educational System for Recommending Study Activities 

  Zapletal, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat modul do existujícího doporučovacího systému Open University v Milton Keynes. Nyní nasazený doporučovací systém využívá informací o aktivitě uživatelů ve Virtual Learning ...
 • Digitální obrazová steganografie 

  Mazánek, Antonín
  Tato bakalářská práce seznamuje s vědní disciplínou steganografie. Uvádí její dávnou i podstatně bližší historii, zmiňuje její současné využití a nastiňuje možné směry, kterými by se mohla steganografie v budoucnu vydat. ...
 • Rozšíření frameworku ANaConDA pro podporu kontraktů s parametry a jejich omezeními 

  Mužikovská, Monika
  Tato práce se zabývá problematikou kontraktů pro paralelismus. Jedná se o protokol umožňující specifikovat požadavky na atomicitu v paralelních programech a následnou tvorbu automatických nástrojů pro detekci porušení ...
 • Líbivé efekty pro zpracování videa 

  Ivančo, Martin
  Cieľom tejto práce bolo vytvoriť serverové riešenie schopné aplikovať vizuálne atraktívne efekty na živé video streamy. Spracované video by sa malo zobrazovať vo webovom užívateľskom rozhraní, ktoré by malo taktiež umožniť ...
 • Alias analýza v překladači jazyka C 

  Bolvanský, Dávid
  Táto práca sa venuje problematike alias analýzy a možnostiam jej vylepšenia v LLVM frameworku. Cieľom tejto práce je zlepšiť jej presnosť, čoho bolo dosiahnuté rozšírením implementácie Andersenovho algoritmu o citlivosť ...
 • Autonomní měřič impedance 

  Voda, Zbyšek
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení schopného autonomně měřit impedanci biologických materiálů. Cílem je vytvoření prototypu, který zpřístupní jednoduché webové rozhraní pro sběr dat z měření impedance v čase. Zařízení ...
 • Správa verzí aplikací 

  Kyzlink, Jiří
  Práce se zabývá řešením problému aktualizací aplikací běžících na platformě .NET Framework a následnou kontrolou jejich stavu při běhu. Byly vytvořeny dva frameworky, první, postavený na knihovně Squirrel.Windows, umožňující ...
 • Plánování cesty pomocí Voronoiových diagramů 

  Živčák, Adam
  Náplňou tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia zásuvného modulu pre plánovanie cesty do robotického operačného systému s využitím Voronoiových diagramov. Plánovanie cesty prebieha v prostredí ktoré je pre robota ...
 • Určování letové výšky dronu pomocí různých senzorů 

  Gábrle, Martin
  Práce řeší problematiku měření aktuální výšky dronu s co největší přesností za účelem udržení dronu v určité výšce po delší dobu letu. K ní jsou využity 2 barometry, přičemž jeden se bude nacházet na dronu a druhý bude na ...
 • Interaktivní aplikace v API Vulkan 

  Blahoš, Radek
  Práce pojednává o tvorbě nadstavbové knihovny geVk pro Vulkan API a jejím využití při implementaci demonstrační aplikace. Představen je návrh knihovny, která se snaží o zjednodušení programování ve Vulkan API a zároveň o ...
 • Vláček řízený mikropočítačem 

  Látal, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je ověřit, zda je možné pomocí Rasbperry Pi ovládat modelové kolejiště. Dalším vedlejším cílem je vytvořit minimální ucelený systém pro ovládání jednoduchého kolejiště s~použitím nespecializovaného ...
 • Mobilní aplikace pro objednávání drobných služeb 

  Vican, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom mobilnej aplikácie pre objednávanie drobných služieb. Aplikácia je vyvíjaná pre mobilnú platformu Android. Mobilná aplikácia je písaná podľa najnovších trendov pomocou jazyka Kotlin ...
 • Meteo sonda pro měření základních atmosférických veličin 

  Pumr, Martin
  Bakalářská práce řeší problematiku základního určování fyzikálních veličin atmosféry. Jejím obsahem je studie fyzikálních vlastností atmosféry. Na základě těchto poznatků je proveden návrh a realizace funkčního vzorku ...
 • Webová aplikace pro správu konzultací 

  Balajka, Pavel
  Cílem práce je vytvořit aplikaci, která umožní lektorům vytvářet a spravovat konzultační schůzky, na které se poté studenti budou moci přihlašovat. Byla proto vytvořena webová aplikace určená pro provozování na serveru, ...