Show simple item record

Route Planning in Air Transport

dc.contributor.advisorKřivka, Zbyněkcs
dc.contributor.authorSychra, Marekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:45Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:45Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSYCHRA, M. Plánování cest v letecké dopravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114916cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84864
dc.description.abstractProblematika plánování cest v letecké dopravě (v hromadné dopravě obecně) je podobná hledání nejkratší cesty v grafu. Hlavními rozdíly jsou však časová závislost vstupního grafu a fakt, že cena cesty je určena více kritérii. Cílem této práce bylo vytvořit komplexní systém, který je schopen po načtení databáze elementárních letů odpovídat na uživatelské dotazy cestou spojenou z více samostatných letů. Výsledku je docíleno pomocí dvou algoritmů pro plánování cest v hromadné dopravě, CSA a RAPTOR , které byly upraveny pro specifika letecké dopravy. Experimenty, které probíhaly na reálných datech, ukázaly masivní zrychlení původních algoritmů při použití navržených optimalizací. Celý systém byl také porovnán s existujícím proprietárním řešením.cs
dc.description.abstractThe problem of route planning in air transport (in public transport in general ) is similar to the shortest path problem. The main differences are the time dependency of the input graph and the multicriterial aspect of the path costs . The aim of this thesis was to create a complex system that would be able to load elementary flights from database and then respond to user requests with combined journeys made from single flights . It was achieved using two state of the art algorithms , CSA and RAPTOR , which were adapted for the flight graph. The experiments which were run on real world data showed massive speedup of the algorithms when using the proposed optimisations . The whole system was also tested against an existing proprietary solution .en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplánování cestcs
dc.subjectletecká dopravacs
dc.subjectnejkratší cestacs
dc.subjecthromadná dopravacs
dc.subjectčasově závislý grafcs
dc.subjectroute planningen
dc.subjectair transporten
dc.subjectshortest pathen
dc.subjectpublic transporten
dc.subjecttime dependent graphen
dc.titlePlánování cest v letecké dopravěcs
dc.title.alternativeRoute Planning in Air Transporten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:29cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid114916en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:22:32en
sync.item.modts2020.06.23 09:07:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKrčmář, Radimcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B". Otázky u obhajoby: Práce měla odpověď na veškeré otázky, takže spíše k možným rozšířením: Proč se algoritmus Transfer Patterns jeví vhodněji, než Connection Hierarchies algoritmus?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record