Show simple item record

3D Indoor Localization

dc.contributor.advisorVeselý, Vladimírcs
dc.contributor.authorZvěřina, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:42Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:42Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationZVĚŘINA, J. Interiérová lokalizace ve 3D [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114869cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84892
dc.description.abstractV této práci se zabývám návrhem a tvorbou 3D vizualizace interiérové lokalizace s využitím systému od společnosti Sewio Networks s.r.o. Vizualizace je zprostředkována skrze webové prostředí nad technologií WebGL. K usnadnění práce je využita knihovna Three.js. Pro lepší rozšířitelnost a budoucí vývoj aplikace rozebírám způsoby propojení vizualizace pomocí Three.js s architekturou Model-View-Controller. Dále se zabývám využitím senzorů k pořízení dodatečných dat a vylepšení lokalizace. Konkrétně se jedná o senzory k měření tlaku s jejichž pomocí jsem schopen odhadnout vertikální pozici lokalizovaných zařízení a senzory inerciální, které poskytují informace o natočení sledovaných zařízení.cs
dc.description.abstractThis thesis is about designing and creating 3D visualisation of interior localization using Sewio system. Visualisation is presented as web application with WebGL technology. WebGL deployment is simplified with Three.js library. For future scalability of the application, I deal with integration of Three.js into Model-View-Controller architecture. The last part of the thesis is about additional sensors and their use to make the localization more precise. There is a barometric senzor making vertical localization possible and inertial sensors useful for determining rotation of localized devices.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSewiocs
dc.subjectWebGLcs
dc.subjectJavaScriptcs
dc.subjectThree.jscs
dc.subjectMVCcs
dc.subjectsenzorycs
dc.subjectwebcs
dc.subjectSewioen
dc.subjectWebGLen
dc.subjectJavaScripten
dc.subjectThree.jsen
dc.subjectMVCen
dc.subjectsensorsen
dc.subjectweben
dc.titleInteriérová lokalizace ve 3Dcs
dc.title.alternative3D Indoor Localizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:27cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid114869en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:22:41en
sync.item.modts2020.06.23 09:00:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePolčák, Liborcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře. Otázky u obhajoby: Na CD je následující poznámka: "Kód serveru je původně vytvořen společností Sewio Networks s.r.o. a v rámci mé diplomové práce do něj byly doplněny algoritmy pro zmíněný výpočet." Jaká část zdrojových kódu serveru je konkrétně vašim dílem? Složka src3d umístěná na CD je kompletně vašim dílem? Je možné aby tag pohybující se v konkrétním podlaží zachytily také kotvy umístěné v jiných podlažích? Jak situaci aplikace řeší?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record