Show simple item record

Novel Applications of Ant Algorithms

dc.contributor.advisorBidlo, Michalcs
dc.contributor.authorKorgo, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:08:43Z
dc.date.available2019-04-04T04:08:43Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKORGO, J. Nové aplikace mravenčích algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114709cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84925
dc.description.abstractMravenčí algoritmy byly použity na rozličné kombinatorické optimalizační úlohy. Jedna z těchto úloh, která však mravenčími algoritmy řešena nebyla, je návrh přechodových pravidel pro celulární automaty (CA). Což je i úloha, na kterou se zaměřuje tato diplomová práce. Tato práce začíná úvodem do mravenčích algoritmů a přehledem jejich aplikací, po kterém následuje úvod do CA. V další části autor navrhuje způsob, jak zakódovat pravidla CA do grafu, který je použit v mravenčích algoritmech. Poslední část této práce obsahuje aplikaci tohoto kódování pravidel do algoritmů elitist ant system a MAX-MIN ant system. Ta je následována experimentálními výsledky pokusů těchto algoritmů o vytvoření přechodových pravidel pro úlohy CA.cs
dc.description.abstractAnt algorithms have been used for a variety of combinatorial optimization problems. One of these problems, where ant algorithms haven't been used, is the design of transition rules for cellular automata (CA). Which is a problem that this master's thesis is focused on. This work begins with an introduction into ant algorithms and a overview of its applications, followed by an introduction into CA. In the next part the author proposes a way how to encode rules of CA into a graph which is used in ant algorithms. The last part of this thesis contains an application of encoded graph on elitist ant system and MAX-MIN ant system. This is followed by experimental results of creating transition rules for CA problems by these algorithms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMravenčí algoritmuscs
dc.subjectoptimalizace mravenčí koloniícs
dc.subjectMAX-MIN ant systemcs
dc.subjectcelulární automat.cs
dc.subjectAnt algorithmen
dc.subjectant colony optimizationen
dc.subjectMAX-MIN ant systemen
dc.subjectcellular automaton.en
dc.titleNové aplikace mravenčích algoritmůcs
dc.title.alternativeNovel Applications of Ant Algorithmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:18cs
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid114709en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:22:49en
sync.item.modts2020.06.23 09:37:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeDrábek, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Vysvětlete blíže principy, jmenované jako "flexible shop problem" a pod. To v práci zřetelně chybí. Jako poznámku bych uvedl, že živí mravenci nekomunikují pouze pomocí feromonů, ale i tykadly.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record