Show simple item record

Convolutional Neural Networks

dc.contributor.advisorZbořil, Františekcs
dc.contributor.authorLietavcová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:08:37Z
dc.date.available2019-04-04T04:08:37Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationLIETAVCOVÁ, Z. Konvoluční neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114593cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84937
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá problematikou učenia konvolučných neuronových sietí.  Ide o druh hlbokých neuronových sietí, ktoré sa v súčasnosti hojne používajú predovšetkým v oblasti rozpoznávania obrazu a spracovania prirodzeného jazyka. Práca popisuje špecifiká konvolučných neuronových sietí oproti tradičným neuronovým sieťam a zameriava sa na vnútorné výpočty, ktoré realizujú pri učení. Konvolučné neurónové siete sa typicky skladajú z niekoľkých typov vrstiev neurónov a cieľom práce je demonštrovať výpočet jednotlivých typov vrstiev. V práci bol navrhnutý a implementovaný demonštračný program učenia jednoduchej konvolučnej siete s využitím vlastnej implementácie neurónovej siete. Správnosť implementácie bola overená natrénovaním siete pre riešenie klasifikačnej úlohy, boli vykonané experimenty s rôznymi architektúrami sietí a ich výsledky porovnané.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with convolutional neural networks. It is a kind of deep neural networks that are presently widely used mainly for image recognition and natural language processing. The thesis describes specifics of convolutional neural networks in comparison with traditional neural networks and is focused on inner computations in the process of learning. Convolutional neural networks typically consist of a different types of layers of neurons and the core part of this thesis is to demonstrate computations of individual types of layers. Learning demonstrating program of a simple convolutional network was designed and implemented using own implementation of neural network. Validity of the implementation was tested by training models for solving a classification task. Experiments with different types of architectures were conducted and their performance was compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthlboké učeniecs
dc.subjectkonvolučné neuronové sietecs
dc.subjectzostup po gradientecs
dc.subjectspracovanie obrazucs
dc.subjectklasifikáciacs
dc.subjectdeep learningen
dc.subjectconvolutional neural networken
dc.subjectgradient descenten
dc.subjectimage processingen
dc.subjectclassificationen
dc.titleKonvoluční neuronové sítěcs
dc.title.alternativeConvolutional Neural Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-08-28cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:04cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid114593en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:22:50en
sync.item.modts2020.06.23 09:37:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZbořil, Františekcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ". Otázky u obhajoby: Lze nějak snadno upravit vaši aplikaci tak, aby demonstrovala i jiné verze těchto sítí, například čistý BackPropagation, nebo architekturu s více konvolučními vrstvami apod.?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record