Show simple item record

Visual Home Security System for iOS-Based Mobile Devices

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorBajaník, Filipcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:44Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:44Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBAJANÍK, F. Mobilní aplikace pro bezpečnost domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114761cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84952
dc.description.abstractCieľom tejto diplomovej práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie pre bezpečnosť domácnosti na platforme iOS. Aplikácia predstavuje komplexné riešenie, umožňujúce prenos audia a videa medzi spárovanými mobilnými zariadeniami, s využitím technológie WebRTC. Výsledný modul predstavuje univerzálne riešenie pre peer-to-peer video a audio komunikáciu. Práca taktiež rieši problematiku počítačového videnia a konkrétne algoritmy efektívnej detekcie pohybu. Výsledkom je modul implementujúci algoritmus ViBe s použitím knižnice Metal. V prípade detekovaného pohybu aplikácia upozorní používateľa push notifikáciou. Synchronizácia aplikačných dát je realizovaná technológiou CloudKit a perzistencia dát knižnicou Realm.cs
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis is to design and implement a mobile application for home security system on the iOS platform. The application introduces a complex solution allowing the transmission of the audio and video streams between the paired mobile devices using WebRTC. The final module represents universal solution for peer-to-peer audio and video communication. The thesis also deals with the field of computer vision, namely efficient motion detection algorithms. The module for motion detection implements ViBe algorithm using Metal. In case that the motion is detected the application notifies a user with a push notification. Synchronization of application data is implemented using Cloudkit and the data persistance using Realm library.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectWebRTCcs
dc.subjectReal Time Communicationcs
dc.subjectiOScs
dc.subjectvideocs
dc.subjectRTCPeerConnectioncs
dc.subjectpeer-to-peercs
dc.subjectP2Pcs
dc.subjectViBecs
dc.subjectMotion detectioncs
dc.subjectMQTTcs
dc.subjectFrame differencingcs
dc.subjectRunning averagecs
dc.subjectMetalcs
dc.subjectCloudkitcs
dc.subjectiCloudcs
dc.subjectbezpečnosť domácnostics
dc.subjectWebRTCen
dc.subjectReal Time Communicationen
dc.subjectiOSen
dc.subjectvideoen
dc.subjectRTCPeerConnectionen
dc.subjectpeer-to-peeren
dc.subjectP2Pen
dc.subjectViBeen
dc.subjectMotion detectionen
dc.subjectMQTTen
dc.subjectFrame differencingen
dc.subjectRunning averageen
dc.subjectMetalen
dc.subjectCloudkiten
dc.subjectiClouden
dc.subjecthome securityen
dc.titleMobilní aplikace pro bezpečnost domácnostics
dc.title.alternativeVisual Home Security System for iOS-Based Mobile Devicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:21cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid114761en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:15:03en
sync.item.modts2021.11.12 16:39:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSzőke, Igorcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A). Otázky u obhajoby: Vysvětlete proč závisí kvalita detekce pohybu na kvalitě generátoru náhodných čísel. Co brání zveřejnění aplikace? Pokud již tak bylo učiněno, kolik má stažení? Jaká je stabilita aplikace v případě dlouhodobého použití (dny)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record