Show simple item record

Tool for Execution of a Firm's Financial Healthiniss Analysis

dc.contributor.advisorKvětoňová, Šárkacs
dc.contributor.authorKubiš, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:55:17Z
dc.date.available2018-10-21T20:55:17Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKUBIŠ, J. Nástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114846cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84998
dc.description.abstractTématem této práce je finanční analýza podniku a investice a popis programového řešení pro její provádění, které bylo v rámci práce implementováno. V první části je popsána finanční analýza obecně -- vysvětlení pojmů, shrnutí motivace, vymezení množiny vstupních dat, výčet používaných metod a ukazatelů, jejich význam a interpretace jejich hodnot. Druhá část práce obsahuje popis návrhu, implementace a fungování nástroje, jehož účelem je automatizace vybraných oblastí finanční analýzy.cs
dc.description.abstractThe topic of this thesis is financial analalysis of both, a company and an investment. It also contains description of software for its execution, which was implemented within the thesis. The first part describes financial analysis in general -- definitions, motivation, input data set definition, enumeration of common methods and indicators, their meaning and iterpretation of their values. The second part contains description of design, implementation and functionality of a tool, which purpose is automatization of chosen domains from financial analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthodnocení finančního zdravícs
dc.subjectnástroj pro finanční analýzucs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial healthiness ratingen
dc.subjectfinancial analysis toolen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.titleNástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmycs
dc.title.alternativeTool for Execution of a Firm's Financial Healthiniss Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-08-29cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:26cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid114846en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:16:42en
sync.item.modts2021.11.10 13:26:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBartík, Vladimírcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Která funkcionalita z vašeho realizačního výstupu není obsažena v žádném z existujících řešení? Jak časově náročné je zadat do systému všechny údaje potřebé pro vykonání finanční analýzy?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record