Show simple item record

Applications of Ant Algorithms

dc.contributor.advisorBidlo, Michalcs
dc.contributor.authorKaščák, Imrichcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:55:29Z
dc.date.available2019-06-14T10:55:29Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKAŠČÁK, I. Aplikace mravenčích algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114681cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85060
dc.description.abstractPráca sa zaoberá základným optimalizačným algoritmom Ant Colony Optimization (ACO) - Ant System (AS) a jeho rozšírením Ant Colony System (ACS) na probléme obchodného cestujúceho (TSP). Podstatou týchto algoritmov je nájdenie optimálneho riešenia (najkratšej cesty) v zadanej inštancii obsahujúcej niekoľko miest. Demonštruje overenie fungovania oboch algoritmov, experimentálne skúmanie vplyvu nastaviteľných parametrov mravčích algoritmov na výsledok. Ďalej je práca zameraná na skúmanie myšlienky optimalizácie detekcie hrán v obrazoch zavedením modifikácie do predstaveného existujúceho riešenia. Experimenty modifikovaného riešenia sú vykonané a porovnané s pôvodným.cs
dc.description.abstractThe presented thesis focuses on the basic optimization algorithm of Ant Colony Optimization (ACO) - Ant System (AS) and its extension, Ant Colony System (ACS) on Traveling Salesman Problem (TSP). The essence of these algorithms is to find the optimal solution (the shortest path) in a specified instance containing several locations. The thesis demonstrates verification of behaviour of both algorithms, experimental study of impact of adjustable parameters of ant algorithms on result. Furthermore, the thesis is focused on examining the idea of optimizing detection of image edges by introducing a modification into an existing solution. Modified solution experiments are performed and compared to the original.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoptimalizácia mravčou kolónioucs
dc.subjectproblém obchodného cestujúcehocs
dc.subjectAnt Systemcs
dc.subjectAnt Colony Systemcs
dc.subjectdetekcia hráncs
dc.subjectspracovanie obrazucs
dc.subjectAnt Colony Optimizationen
dc.subjectTraveling Salesman Problemen
dc.subjectAnt Systemen
dc.subjectAnt Colony Systemen
dc.subjectedge detectionen
dc.subjectimage processingen
dc.titleAplikace mravenčích algoritmůcs
dc.title.alternativeApplications of Ant Algorithmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:16cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114681en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:04:14en
sync.item.modts2020.06.23 10:26:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVašíček, Zdeněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jaká je výpočetní náročnost navrženého řešení? Jak dlouho trvá řešení v závislosti na velikosti instance TSP / obrazu. Jakou mravenčí algoritmus přináší výhodu v úloze detekce hran? Dle přiložených obrázků je patrné, že úspěšnost detekce je spíše podprůměrná a výsledek velmi závisí na nastavení parametrů, které musí být vyladěny pro konkrétní obraz. Proč jste se nevěnoval raději podrobnějšímu vyhodnocení TSP?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record