Show simple item record

Automatic Processing of Tests Corrected by Hand

dc.contributor.advisorBeran, Vítězslavcs
dc.contributor.authorPelantová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:55:59Z
dc.date.available2019-06-14T10:55:59Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPELANTOVÁ, L. Automatické zpracování ručně opravených testů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114538cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85157
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je hromadné zpracování ručně opravených testů. Podstatou řešení tohoto problému je detekce tabulky. Struktura tabulky je nalezena nejprvne na vzorové straně a následně je vyhledávána ve zpracovávaných formulářích. Odpovídající si nalezené části tabulky jsou využity k~výpočtu homografie. Po aplikování transformační matice jsou vysegmentována data a předána k~rozpoznání ručně psaného textu. Práce obsahuje vyhodnocení přesnosti jednotlivých částí systému a možnosti využití v~praxi. Výsledná aplikace má umožnit efektivní efektivní segmentaci dat ze strukturovaných dokumentů.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor's thesis is mass processing of exams corrected by hand. The essence of proposed solution is table detection. Structure of table is first detected in sample page, then this pattern is searched in processed page. Corresponding parts of table are used to compute homography. After application of transformation matrix are data segmented and send for handwritten text recognition. The thesis contains evaluation of accuracy for individual system components and possibility of use in practice. Resulting application is supposed to effectively segment data from structured documents.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectdetekce hrancs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectrenderování PDFcs
dc.subjectHoughova transofrmacecs
dc.subjectHomografiecs
dc.subjectOCRcs
dc.subjectdetekce tabulkycs
dc.subjectImage processingen
dc.subjectedge detectionen
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectPDF renderingen
dc.subjectHough transformationen
dc.subjecthomographyen
dc.subjectOCRen
dc.subjecttable detectionen
dc.titleAutomatické zpracování ručně opravených testůcs
dc.title.alternativeAutomatic Processing of Tests Corrected by Handen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:19cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114538en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:04:34en
sync.item.modts2020.06.23 10:16:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHerout, Adamcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Michal Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C) .cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record