Show simple item record

Tunneled Data Extraction into Separate Flows

dc.contributor.advisorHolkovič, Martincs
dc.contributor.authorNahálka, Romancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:46:28Z
dc.date.available2019-04-03T22:46:28Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNAHÁLKA, R. Extrakce tunelovaných dat do samostatných toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114733cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85213
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro extrakci tunelovaných dat do samostatných toků. Aplikace bude odstraňovat všechny vrstvy zapouzdření, které se ve vstupním souboru nachází. Využití nástroje spočívá v lepší analýze a diagnostice síťové komunikace. Díky odstranění tunelů ze síťového toku už bude tok obsahovat pouze data, se kterými se má dále pracovat. Práce se v teoretické části také zabývá síťovou architekturou TCP/IP, tunelovacími protokoly a způsoby, jakými lze na síti zachytávat komunikace. V praktické části je popsán způsob, jakým byly získávány testovací data, návrh cílové aplikace, implementace tohoto návrhu a testování výsledné aplikace.cs
dc.description.abstractThe goal of this work is to design and implement an application for extraction of tunneled data into seperate flows. The app will be removing all layers of encapsulation, that the file contains.The use of the app lays in better analysis and diagnostics of network communication. Thanks to removing the tunnels from the network flow, it will only contain data we can use. In the theoretical part, the work focuses on network architecture TCP/IP, the tunneling protocols and ways of capturing communication on the network. The practical part describes the way of retrieving test data, it also contains a design of the target application, as well as implementation of this design and testing of the final application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTCP/IPcs
dc.subjectWiresharkcs
dc.subjecttunelovánícs
dc.subjectextrakcecs
dc.subjectPCAPcs
dc.subjectIPIPcs
dc.subjectGREcs
dc.subjectL2TPcs
dc.subjectPPTPcs
dc.subjectTCP/IPen
dc.subjectWiresharken
dc.subjecttunnelingen
dc.subjectextractionen
dc.subjectPCAPen
dc.subjectIPIPen
dc.subjectGREen
dc.subjectL2TPen
dc.subjectPPTPen
dc.titleExtrakce tunelovaných dat do samostatných tokůcs
dc.title.alternativeTunneled Data Extraction into Separate Flowsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:19cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114733en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:11:56en
sync.item.modts2020.06.23 09:12:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHranický, Radekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Václav Šátek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Jaké úpravy by bylo nutné provést, aby aplikace podporovala extrakci šifrovaného provozu? Předpokládejte, že šifrovací klíče máte k dispozici. Jaké úpravy by bylo potřeba provést, aby aplikace mohla pracovat i s provozem zachytávaným v reálném čase?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record