Show simple item record

Automatization of Analysis of Performance and Power Consumption

dc.contributor.advisorNikl, Vojtěchcs
dc.contributor.authorRudolf, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:12:11Z
dc.date.available2020-06-23T08:12:11Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationRUDOLF, T. Automatizace analýzy výkonu a spotřeby zvoleného systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114841cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85277
dc.description.abstractTato práce se zabývá zvýšením efektivity superpočítačů. Vyšší efektivity lze dosáhnout pomocí snížení frekvence procesoru, pokud to daný algoritmus výrazně nezpomalí. Tato práce představuje sadu skriptů určených ke sledování spotřeby procesoru společně se skripty pro vizualizaci těchto naměřených hodnot. Dále také umožňuje jednoduché ovládání frekvence procesoru. Vytvořené řešení poskytuje uživateli možnost změřit efektivitu a optimalizovat výpočetní výkon počítače specificky pro jeho algoritmus. Díky této práci bude uživatel informován o tom, zda je výhodné provozovat jeho algoritmus na té či oné frekvenci procesoru.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with increasing efficiency of supercomputers. Higher efficiency can be achieved by reducing frequency of processor if the algorithm does not slow down significantly. This thesis presents set of scripts designed to monitor consumption of processor along with scripts that visualize these measured values. It also allows easy control of processor frequency. The created solution gives user a capability to measure given algorithm efficiency and optimize computing power of specific computer exactly for the algorithm. Due to this work the user will be informed about whether it is advantageous to run his algorithm on one or other frequency of the processor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýzacs
dc.subjectspotřebacs
dc.subjectprocesorcs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectpaměťcs
dc.subjectPAPIcs
dc.subjectMSRcs
dc.subjectRAPLcs
dc.subjectIntelcs
dc.subjectLinpackcs
dc.subjectAnalysisen
dc.subjectconsumptionen
dc.subjectprocessoren
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectmemoryen
dc.subjectPAPIen
dc.subjectMSRen
dc.subjectRAPLen
dc.subjectIntelen
dc.subjectLinpacken
dc.titleAutomatizace analýzy výkonu a spotřeby zvoleného systémucs
dc.title.alternativeAutomatization of Analysis of Performance and Power Consumptionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:25cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114841en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:00:05en
sync.item.modts2021.11.22 23:16:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeJaroš, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Michal Novák, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "C". Otázky u obhajoby: Můžete nějak vysvětlit vysokou spotřebu energie v obrázku 5.2? Je možné používat i vlastní agregované metriky rozhraní PAPI (procentuální počty výpadků v cache, nebo špatně predikovaných skoků)? Je možné sbírat PAPI metriky kontinuálně během výpočtu, pokud to program umožňuje (např. každý krok simulace)? Prostudoval jste i jiné systémy pro automatizované měření výkonnosti a spotřeby?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record