Show simple item record

Hojení segmentálního defektu kosti po implantaci autogenního spongiózního kostního štěpu ve srovnání se skafoldem z hydroxyapatitu a 0,5% kolagenu v kombinaci s mezenchymovými kmenovými buňkami

dc.contributor.authorNečas, Aloiscs
dc.contributor.authorProks, Pavelcs
dc.contributor.authorUrbanová, Luciecs
dc.contributor.authorSrnec, Robertcs
dc.contributor.authorStehlík, Ladislavcs
dc.contributor.authorCrha, Michalcs
dc.contributor.authorPlánka, Ladislavcs
dc.contributor.authorDvořák, Milancs
dc.contributor.authorAmler, Evžencs
dc.contributor.authorVojtová, Lucycs
dc.contributor.authorJančář, Josefcs
dc.date.accessioned2018-09-10T10:48:45Z
dc.date.available2018-09-10T10:48:45Z
dc.date.issued2010-04-06cs
dc.identifier.citationACTA VETERINARIA BRNO. 2010, vol. 79, issue 4, p. 607-613.en
dc.identifier.issn0001-7213cs
dc.identifier.other149675cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85286
dc.description.abstractAt present, attention is focused on research into possibilities of healing large bone defects by the method of mini-invasive osteosynthesis, using implantation of biomaterials and mesenchymal stem cells (MSCs). This study evaluates the healing of segmental femoral defects in miniature pigs based on the radiological determination of the callus: cortex ratio at 16 weeks after ostectomy. The size of the formed callus was significantly larger (p < 0.05) in animals after transplantation of an autogenous cancellous bone graft (group A, callus : cortex ratio of 1.77 ± 0.33) compared to animals after transplantation of cylindrical scaffold from hydroxyapatite and 0.5% collagen (group S, callus : cortex ratio of 1.08 ± 0.13), or in animals after transplantation of this scaffold seeded with MSCs (group S + MSCs, callus: cortex ratio of 1.15 ± 0.18). No significant difference was found in the size of callus between animals of group S and animals of group S + MSCs. Unlike a scaffold in the shape of the original bone column, a freely placed autogenous cancellous bone graft may allow the newly formed tissue to spread more to the periphery of the ostectomy defect. Implanted cylindrical scaffolds (with and without MSCs) support callus formation directly in the center of original bone column in segmental femoral ostectomy, and can be successfully used in the treatment of large bone defects.en
dc.description.abstractV současné době se soustředí pozornost na hledání možností léčby rozsáhlých defektů kostí cestou miniinvazivní osteosyntézy, implantací biomateriálů a mezenchymových kmenových buněk. Tato studie hodnotí hojení segmentálních defektů femurů miniaturních prasat na základě rentgenologického stanovení poměru kalus:kortex za 16 týdnů po ostektomii. Velikost vzniklého svalku byla statisticky významně větší (p < 0,05) u zvířat po implantaci autogenního spongiózního štěpu (skupina A, poměr kalus:kortex 1,77 ± 0,33) ve srovnání se zvířaty po implantaci cylindrického skafoldu z hydroxyapatitu a 0,5% kolagenu (skupina S, poměr kalus:kortex 1,08 ± 0,13) a zvířaty ze skupiny S po transplantaci tohoto skafoldu osazeného MSCs (skupina S+MSCs, poměr kalus:kortex 1,15 ±0,18). Nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl ve velikosti svalku u zvířat ze skupin S a S + MSCs. Volně vložený autogenní spongiózní štěp může, na rozdíl od skafoldu ve tvaru původního sloupce kosti, umožňovat šíření novotvořené tkáně více k periferii ostektomického defektu. Implantované cylindrické skafoldy (s a bez MSCs) podporují tvorbu svalku přímo v místě původního sloupce kosti po segmentální ostektomii femuru, a mohou být úspěšně použity v léčbě rozsáhlých kostních defektů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent607-613cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherUniversity of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brnocs
dc.relation.ispartofACTA VETERINARIA BRNOcs
dc.relation.urihttps://actavet.vfu.cz/79/4/0607/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectFracture fixationen
dc.subjectbone healingen
dc.subjectcomminuted fractureen
dc.subjectcallusen
dc.subjectostectomyen
dc.subjectbuttress plateen
dc.titleHealing of Large Segmental Bone Defect after Implantation of Autogenous Cancellous Bone Graft in Comparison to Hydroxyapatite and 0.5% Collagen Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cellsen
dc.title.alternativeHojení segmentálního defektu kosti po implantaci autogenního spongiózního kostního štěpu ve srovnání se skafoldem z hydroxyapatitu a 0,5% kolagenu v kombinaci s mezenchymovými kmenovými buňkamics
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
sync.item.dbidVAV-149675en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 06:07:17en
sync.item.modts2020.04.01 05:47:03en
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume79cs
dc.identifier.doi10.2754/avb201079040607cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0001-7213/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International