Show simple item record

Optimization of the cooling of induction machines

dc.contributor.advisorJanda, Marcelcs
dc.contributor.authorHalfar, Ivocs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:13:17Z
dc.date.available2019-04-03T22:13:17Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHALFAR, I. Optimalizace chladicího systému asynchronního stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other48638cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8530
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na problematiku optimalizace chlazení v elektrických strojích. V této práci je zahrnut úvod do teorie matematické optimalizace a stručné seznámení s optimalizačními úlohami. Dále tato práce pojednává o využití programu Ansys Workbench k teplotní analýze elektrických strojů a optimalizaci jejich chlazení. Práce obsahuje teplotní analýzu konkrétního třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko a optimalizaci jeho chlazení.cs
dc.description.abstractThis master‘s thesis deals with problems of optimization of cooling in electrical machines. This work includes introduction to the theory of mathematical optimization and brief introduction to optimization problems. This thesis deals with using of program Ansys Workbench for the thermal analysis in electrical machines and optimization of their cooling. Thesis contains thermal analyse of specific asynchronous motor with the squirrel cage and optimization of its cooling.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnsys Workbechcs
dc.subjectasynchronní motorcs
dc.subjectchlazení elektrického strojecs
dc.subjectDesign Explorationcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectmatematická optimalizacecs
dc.subjectmatematické programovánícs
dc.subjectmetoda plánovánícs
dc.subjectoptimalizace chlazenícs
dc.subjectteplocs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectteplotní výpočetcs
dc.subjectteplotní optimalizacecs
dc.subjectztráty.cs
dc.subjectAnsys Workbechen
dc.subjectasynchronous motoren
dc.subjectcooling of electrical machinesen
dc.subjectDesign Explorationen
dc.subjectdesign of experimentsen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectheaten
dc.subjectlossesen
dc.subjectmathematical optimizationen
dc.subjectmathematical programmingen
dc.subjectoptimization of coolingen
dc.subjectthermalen
dc.subjecttemperature calculationsen
dc.subjectthermal optimization.en
dc.titleOptimalizace chladicího systému asynchronního strojecs
dc.title.alternativeOptimization of the cooling of induction machinesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-07-18:12:18cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48638en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:47:22en
sync.item.modts2020.03.31 20:40:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDostál, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Havelka (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Tomáš Nepustil (člen) Ing. Miroslav Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma Optimalizace chladícího systému asynchronního stroje. Student popsal konstrukci optimalizovaného stroje vycházejícího ze skutečného modelu stroje. Student popsal postup simulace, optimalizace a tepelný výpočet v programu Ansys Workbench. Student shrnul a zhodnotil výsledky optimalizace na dvou modelech asynchronních strojů. Student zodpověděl všechny otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record