Show simple item record

Systematic approach to the prediction of the real estate market development

dc.contributor.advisorŠkapa, Stanislavcs
dc.contributor.authorTauberová, Darinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:51Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:51Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTAUBEROVÁ, D. Systémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109660cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85319
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178234
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá nalezením takového přístupu pro predikci vývoje trhu rezidenčních nemovitostí, který by byl zároveň použitelný v praxi Expertů a zároveň dále rozvíjel obor oceňování nemovitostí. Bylo zjištěno, že jako vhodný se jeví vytvořit zpožděný vícenásobný lineární regresní model, což bylo potvrzeno i verifikací tohoto modelu. Výsledný model díky jednoduchosti výpočtu bez nutného vlastnictví jakéhokoliv výpočetního programu je také vhodný pro užití v běžné praxi Expertů. Expert díky vytvořenému modelu je schopen predikovat vývoj nemovitostního trhu. Výsledek je vázaný na přesnost vstupních dat. Byly testovány veškeré předpoklady regresních modelů, optimální vysvětlující proměnné byly vybrány na základě zpětné hřebenové regrese. V disertační práci jsou vysvětleny veškeré vstupní údaje, metody, testy, postupy a podrobně vysvětlena tvorba modelu.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with the finding of a suitable approach for predicting the development of the residential real estate market, which would also be applicable in the practice of Experts and further develop the appraisal field. It has been found that a delayed multiple linear regression model appears to be appropriate, as confirmed by the verification of this model. The resulting model is also suitable for use in routine Expert practice, thanks to the simplicity of calculation without ownership of any computing program. Expert thanks to the created model is able to predict the development of the real estate market. The result is bound to the accuracy of the input data. All assumptions of regression models have been tested, optimal explanatory variables were selected based on backword regression. The doctoral thesis explains all input data, methods, tests, procedures and detailed modeling.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOceňování nemovitostícs
dc.subjectrealitní trhcs
dc.subjectpredikce vývoje realitního trhucs
dc.subjectmatematická statistikacs
dc.subjectznalectví.cs
dc.subjectProperty valuationen
dc.subjectreal estate marketen
dc.subjectpredicting of the development of the real estate marketen
dc.subjectmathematical statisticsen
dc.subjectexpertise.en
dc.titleSystémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostícs
dc.title.alternativeSystematic approach to the prediction of the real estate market developmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-09-13cs
dcterms.modified2018-09-14-13:12:25cs
thesis.disciplineSoudní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid109660en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:45:51en
sync.item.modts2019.05.19 06:35:51en
dc.contributor.refereeDufek, Zdeněkcs
dc.contributor.refereeSuchánek,, Petrcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record