Recent Submissions

 • Měřicí vozidlo Ústavu soudního inženýrství 

  Maxera, Pavel; Belák, Michal; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek představuje nové testovací vozidlo Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, které bylo pořízeno pro účely rozšíření výukových možností pro studenty magisterského studia v oblasti expertního inženýrství v dopravě. ...
 • Databáze realizovaných kupních cen nemovitých věcí 

  Hudec, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek se zabývá způsobem tvorby a užíváním databáze realizovaných kupních cen a nájmů nemovitých věcí. Databáze je vytvářena a užívána skupinou znalců a odhadců pracujících v oboru oceňování nemovitých věcí v různých ...
 • Příčiny poruch prosklených střech 

  Šilarová, Šárka (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  S nástupem nových konstrukčních řešení moderní architektury se postupně od 90. let minulého století čím dál tím ve větší míře začínají uplatňovat nejen velkoplošné střešní světlíky, ale i prosklené střešní pláště atrií nad ...
 • Nehody a havárie v průmyslu 

  Procházka, Jan; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek pojednává o nebezpečných látkách, skoro-nehodách, nehodách a haváriích v průmyslu. Shrnuje příčiny nehod a havárií a na základě analýzy konkrétních velkých závažných havárií ukazuje provázanost příčin. Shrnuje též ...
 • Využití českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako zdroje informací 

  Komosná, Milada; Gardášová, Alena; Škopková, Lucie (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek uvádí možnosti využití webových stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, které se v posledních letech stávají důležitým online zdrojem při vyhledávání podkladů nejen při zpracování znaleckých posudků. ...
 • Oceňování nemovitostí pro účely restitucí 

  Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Autoři se v článku s využitím vlastních praktických zkušeností zabývají problematikou znaleckých posudků (jejich určitými specifiky, úskalími a problémy) při oceňování nemovitostí (pozemků) pro účely restitucí podle zákona ...
 • Výpočty kritické rychlosti založené na smykových stopých zanechaných kolem s nulovým tlakem pneumatiky 

  Zębala, Jakub; Wach, Wojciech; Ciępka, Piotr; Janczur, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  V tomto článku jsou uvedeny výsledky analýzy smykových stop zanechaných vozidlem s nominálním tlakem pneumatik ve třech kolech a nulovým tlakem v jedné ze zadních pneumatik. Kromě popisu smykových stop je analýza kritické ...
 • Analýza průběhu dopravních nehod s virtuálním modelem člověka VIRTHUMAN 

  Kovář, Luděk; Hluchá, Jana; Novotný, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek prezentuje virtuální model lidského těla VIRTHUMAN a možnosti jeho využití v simulacích dopravních nehod s účastí chodce. VIRTHUMAN je plně validovaný škálovatelný biomechanický model, založený na MBS struktuře, jež ...
 • Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001 

  Lacko, Branislav (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Příspěvek popisuje novou verzi normy systémů řízení kvality ISO 9001, obohacenou o hledisko aplikace řízení rizik. Jsou vysvětleny cíle a principy tohoto přístupu a uveden přehled souvisejících norem. Příspěvek doporučuje ...
 • Aspekty ochrany identifikačních štítků motorových vozidel 

  Kolitschová, Petra; Kerbic, Jaroslav; Rak, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Příspěvek se zabývá problematikou identifikace vozidla, zejména rozmanitými identifikačními štítky (homologačními, datovými, typovými, štítky výbav, sekundárními identifikačními štítky), jejich historií a zabezpečením ...