Show simple item record

Experimentální a výpočetní hodnocení valivého ložiska ocelová odolnost

dc.contributor.authorNohál, Liborcs
dc.contributor.authorVaculka, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-19T06:49:22Z
dc.date.available2018-10-19T06:49:22Z
dc.date.issued2016-11-09cs
dc.identifier.citation4. mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů. 2016, p. 1-4.en
dc.identifier.isbn978-80-87294-69-7cs
dc.identifier.other129662cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85361
dc.description.abstractRolling element bearings are widely-used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors. In most cases it is damage on the raceway surface as a result of rolling contact fatigue (RCF). This article describes the fatigue analysis consists of determining service-life of a roller bearing using a stress-strain analysis with finite element method and subsequent numeric calculation using software fe-safe with application of multiaxial fatigue criterion. These theoretical results are compared to the experiments carried out on AXMAT test-rig with more accurate defect detection using acoustic emission method. Numerical service-life calculation can be applied as tool for fatigue life prediction of full scale bearing with sufficient correlation with experimental results.en
dc.description.abstractValivá ložiska jsou široce využívané strojní komponenty a jejich selhání může vést k poškození celého stroje. Toto selhání může být způsobeno mnoha faktory. Ve většině případů je to poškození povrchu oběžné dráhy v důsledku vzniku kontaktní únavy (RCF). Tento článek popisuje únavové analýzy je tvořen stanovení životnosti ložiska analýza namáhání pomocí metody konečných prvků a následné číselný výpočet pomocí softwaru fe-safe s uplatňování kritéria víceosé únavy. Tyto teoretické výsledky jsou porovnávány na základě pokusů provedených na zkušebním zařízení, AXMAT s přesnější detekce vadných metodou akustické emise. Numerický výpočet životnosti lze použít jako nástroj pro předpověď únava života plného rozsahu stupnice s dostatečnou korelace s experimentální výsledky.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-4cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherTanger Ltd.cs
dc.relation.ispartof4. mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálůcs
dc.relation.urihttp://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/179/1/012054cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectRolling contact fatigueen
dc.subjectAXMATen
dc.subjectbearingen
dc.subjectFEMen
dc.subjectmultiaxial fatigue criterionen
dc.subjectKontaktní únava
dc.subjectAXMAT ložisko
dc.subjectMKP
dc.subjectvíceosé kritérium únavy
dc.titleExperimental and Computational Evaluation of Rolling Bearing Steel Durabilityen
dc.title.alternativeExperimentální a výpočetní hodnocení valivého ložiska ocelová odolnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
sync.item.dbidVAV-129662en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:24:28en
sync.item.modts2019.05.18 00:22:12en
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/179/1/012054cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported