Now showing items 10-10 of 10

  • Zpracování, gelace a charakterizace atelokolagenu 

    Zubal, Lukáš
    Předkládaná disertační práce se zabývá charakterizací, zpracováním a gelací rozpustného kolagenu. Literární rešerše shrnuje postavení kolagenu na trhu s transplantáty, jeho aplikace a jednotlivé typy kolagenu. Detailně ...