Now showing items 1-2 of 2

  • Efekt submikrometrických rysů na reologii polymerních nanokompozitů 

    Lepcio, Petr
    Polymerní nanokompozity (PNCs) mají slibnou budoucnost jako lehké funkční materiály zpracovatelné aditivními výrobními technologiemi. Jejich rychlému rozšíření však brání silná závislost jejich užitných vlastností na ...
  • Pokročilé plazmonické materiály pro metapovrchy a fotochemii 

    Ligmajer, Filip
    Plazmonika, tedy vědní obor zabývající se interakcí světla s kovovými materiály, nabízí ve spojení s nanotechnologiemi nezvyklé možnosti, jak světlo ovládat a využívat. Výsledkem tohoto spojení může být například zaostřování ...