Now showing items 1-1 of 1

  • Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení 

    Štrbková, Lenka
    Práce se zabývá interpretací kvantitativního fázového zobrazení pomocí techniky koherencí řízené holografické mikroskopie. Vzhledem k tomu, že tato technika generuje velké množství kvantitativních fázových obrazů o ...