Show simple item record

Testing of Transformer Differential Protection

dc.contributor.advisorOrságová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorJudas, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:22Z
dc.date.available2019-05-17T14:21:22Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationJUDAS, J. Testování ochrany transformátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22615cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8608
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo chránění transformátoru, konkrétně pak rozdílová ochrana transformátoru, její princip funkce, stabilizace a vypínací charakteristika. Byl navrhnut způsob měření vypínací charakteristiky ochrany SPAD 346 C od firmy ABB. K měření bylo použito testovací zařízení TZO3, které bylo stejně jako testovaná ochrana nastavováno počítačem, do kterého byli také následně ukládány výsledky jednotlivých měření. Testování bylo provedeno zkouškou typu „TREND“ pro tři různá nastavení vypínací charakteristiky ochrany a zároveň bylo každé nastavení proměřeno pro dvě různé strmosti trendové zkoušky. Byly nastaveny dvě mezní vypínací charakteristiky a třetí charakteristika byla nastavena přibližně doprostřed mezi dvě mezní nastavení. Byl ukázán výpočet chyby měření. A protože byly použity dvě strmosti trendové zkoušky, byl také proveden přibližný výpočet reakční doby ochrany. Všechny naměřené a vypočtené hodnoty byly vyneseny do grafů, z kterých byl vidět rozdíl v jednotlivých měřeních. Také byly vysvětleny a spočítány možnosti eliminace nárůstu proudu během reakční doby ochrany při strmějším růstu trendové zkoušky.cs
dc.description.abstractMy bachelor thesis deals with the protection of a transformer, the main focus of the thesis is the differential protection of a transformer, the principle of its function, stabilization and the operating characteristic. I suggested a way of measuring the operating characteristic of the protection SPAD 346 C (developed) by ABB company. As far as measurement is concerned, I used the testing device TZO3, which was, as well as the tested protection, configurated by a computer, into which the results of single measurements were put. The testing was performed via a kind of a test known as ,,TREND“ test for 3 various configurations of operating characteristic of protection and each measurement was scaled for 2 different ,,TREND“ testings. Two marginal operating characteristics were configurated and the third characteritic was configurated approximately between 2 marginal configurations . An error in the calculations of measurement was shown. Since there were two ,,TREND“ tests of steepness performed, there was a calculation of reaction time of protection conducted/performed as well.. All measured and calculated data were processed to graphs in order to illustrate differences among single measurements. I also provided explanations and calculations of possibilities of elimination of increase of electric current within reaction time of protection at steeper increase of ,,TREND“ test.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvypínací charakteristikacs
dc.subjectstabilizovaná diferenciální ochranacs
dc.subjectrozdílový proudcs
dc.subjectblokovací proudcs
dc.subjectreakční dobacs
dc.subjectoperating characteristicen
dc.subjectstabilized differential relayen
dc.subjectdifferential currenten
dc.subjectblocking currenten
dc.subjectreaction timeen
dc.titleTestování ochrany transformátorucs
dc.title.alternativeTesting of Transformer Differential Protectionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:21cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22615en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:23:06en
sync.item.modts2020.04.01 02:39:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeTěžký, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svou práci. Oponent ani vedoucí nepoložili dotazy. Student částečně odpověděl na dotazy členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record