Show simple item record

Analysis of mycotoxins in barley and malt

dc.contributor.advisorBěláková, Sylviecs
dc.contributor.authorČuta, Robertcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:47:48Z
dc.date.available2019-04-03T22:47:48Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationČUTA, R. Možnosti stanovení mykotoxinů v ječmeni a sladu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other20435cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8633
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou mykotoxinů obsažených v obilovinách, zvláště v ječmeni a sladu. Teoretická část shrnuje poznatky o mykotoxinech a jejich výskytu. Jsou zde rozebírány možnosti stanovení mykotoxinů. V experimentální části byla optimalizována metoda extrakce deoxynivalenolu na ultrazvuku. Ke stanovení deoxynivalenolu byla použita metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostním detektorem (HPLC – MS/MS). Tato metoda byla využita ke stanovení obsahu deoxynivalenolu v ječmeni a z něj vyrobeného sladu. Bakalářská práce byla realizována ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském a. s. v Brně.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with the mycotoxines present in cereals, especially in barley and malt. Teoretical part summarizes the knowledge of mycotoxines and their occurrence. The possibilities of mycotoxines determination are held forth in this thesis. In the experimental part an ultrasonic extraction metod of deoxynivalenol was optimized. For the deoxynivalenol determination was used a method of high-performance liquid chromatography with a mass detector (HPLC – MS/MS). This method was used for deoxynivalenol determination in barley and malt produced from this barley. The bachelor´s thesis was implemented in the Research Institute of Brewing and Malting, Plc. in Brno.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMykotoxinycs
dc.subjecttrichothecenycs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectHPLC – MS/MScs
dc.subjectječmencs
dc.subjectslad.cs
dc.subjectMycotoxinsen
dc.subjecttrichothecenesen
dc.subjectHPLCen
dc.subjectHPLC – MS/MSen
dc.subjectbarleyen
dc.subjectmalt.en
dc.titleMožnosti stanovení mykotoxinů v ječmeni a sladucs
dc.title.alternativeAnalysis of mycotoxins in barley and malten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-23cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:03cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid20435en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:02:33en
sync.item.modts2020.03.31 17:59:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeObruča, Stanislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Šimko: Proč Vám v závislosti na čase klesá množství mykotoxinů? doc. Márová: Zachytávají kolonky ionty selektivně. Komerčně je větší zájem o analýzu ječmene nebo sladu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record