Show simple item record

Fish as indicator of aquatic ecosystem´s loading by pharmaceutical residues

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorMilatová, Martinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:47:56Z
dc.date.available2019-04-03T22:47:56Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationMILATOVÁ, M. Ryba jako indikátor zátěže vodního ekosystému rezidui farmak [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19107cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8793
dc.description.abstractV současné době nabývá na významu problematika reziduí léčiv v odpadních a následně povrchových vodách, neboť jejich spotřeba v lidské populaci neustále stoupá. Je proto vhodné monitorovat nejen tato farmaka, respektive jejich rezidua, ve vodách, ale je také velmi významné sledovat jejich rezidua ve vodních organismech. Tato práce je teoretického charakteru a zabývá se možností využití ryb jako bioindikátorů při hodnocení reziduí léčiv v akvatickém ekosystému. Jsou zde popsána léčiva nejčastěji se vyskytující ve vodách a uvedeny příklady léčiv. Jako nejrozšířenější skupina léčiv byly vybrány syntetické estrogeny, jejichž účinky na vodní organismy resp. ryby jsou prokazatelné v největší míře.cs
dc.description.abstractNowadays, the importance of the issue of residues of pharmacs in the wastewaters and afterwards, surface waters, becomes more serious because of the fact, that the consumption of the pharmacs is instantly increasing within the human population. Therefore, it is important to monitor not only this pharmacs, respectively their residues in waters, but also their residues in aquatic organisms. This thesis is of theoretical character and deals with the possibility of using fish as bioindicators in the evaluation of pharmacs residues in aquatic ecosystems. The examples of farmacs present in the waters are given and the most common of them are described. The synthetic estrogens, whose effects on the aquatic organisms, respectively fish, are most detectable, were chosen as the most common group of pharmacs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbioindikátorcs
dc.subjectvodní ekosystémcs
dc.subjectrezidua léčivcs
dc.subjectbioindicatoren
dc.subjectaquatic ecosystemen
dc.subjectresidues of pharmaceuticalen
dc.titleRyba jako indikátor zátěže vodního ekosystému rezidui farmakcs
dc.title.alternativeFish as indicator of aquatic ecosystem´s loading by pharmaceutical residuesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-24cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:05cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19107en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:02:34en
sync.item.modts2020.03.31 20:43:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record