Show simple item record

Increasing of Effectiveness of Personal Management

dc.contributor.advisorPokorný, Jiřícs
dc.contributor.authorVobora, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-22T00:51:53Z
dc.date.available2018-10-22T00:51:53Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationVOBORA, M. Zvýšení efektivity personální práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other20428cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8847
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku zvýšení efektivity personální práce ve společnosti Ateko a.s.. Práce obsahuje tři hlavní části. Část podnikové kultury, část vzdělávání, rozvoje a udržování zaměstnanců podniku a část motivační. Práce vychází ze stanovených hypotéz jednotlivých problémů souvisejících s personální prací v podniku. Dále tato diplomová práce obsahuje metody zjišťování aktuálního stavu personální práce ve společnosti. Výsledky dotazníkového šetření budou tvořit základní kámen pro návrh souboru opatření, která povedou ke zvýšení efektivity personální práce.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes problematic of increasing of personal management in Ateko a.s. company. The work consists of three main parts. The part of company culture, the part of education, development and sustenance of workers and the part of motivation. This work is getting on from assigned suppositons of problems that pertinent to personal management. Essay includes methods of recognition actual quality of human resources management. Results of questionary research will make a headstone for suggestion of file of disposals, that will lead to raising efficiency of personal work in the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPersonální managementcs
dc.subjectVzdělávánícs
dc.subjectPodniková kulturacs
dc.subjectMotivacecs
dc.subjectHuman Resources Managementen
dc.subjectEducationen
dc.subjectCompany Cultureen
dc.subjectMotivationen
dc.titleZvýšení efektivity personální prácecs
dc.title.alternativeIncreasing of Effectiveness of Personal Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-02-04cs
dcterms.modified2010-07-19-11:45:10cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20428en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:17:27en
sync.item.modts2021.11.10 13:38:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHofman, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Radim Roznos, FCCA (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record