Show simple item record

Wavelength Standard for Optical Communication in C Band

dc.contributor.advisorWilfert, Otakarcs
dc.contributor.authorRůžička, Bohdancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:02:29Z
dc.date.available2019-06-14T11:02:29Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationRŮŽIČKA, B. Normál vlnové délky pro optické komunikace v pásmu C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other11932cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/887
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175673
dc.description.abstractV disertační práci je prezentován návrh, vývoj a realizace laserového systému se stabilizovanou optickou frekvencí, který by se mohl stát základem etalonu vlnových délek České republiky pro telekomunikační pásmo v blízké infračervené oblasti spektra. Přeladitelným zdrojem laserového záření je polovodičová laserová DFB dioda. Pro její optimální provoz byl vyvinut proudový a teplotní kontrolér. Laser je předstabilizován s využitím FM spektroskopické techniky na rezonanční křivku pasivního F-P rezonátoru. Tato rychlá zpětnovazební smyčka vylepšuje spektrální parametry laseru. Střed rezonanční frekvence F-P rezonátoru – optická frekvence laseru je pomocí metody derivační spektroskopie stabilizován na absorpční spektrální čáru izotopicky čistého acetylenu 13C2H2. Podařilo se dosáhnout relativní stability optické frekvence 10E-12 .cs
dc.description.abstractThe thesis presents design, development and realization of laser system with stabilized optical frequency which could become the basis of an etalon of wavelength for the telecommunication band of the near-infrared spectral region. Semiconductor DFB laser diode is used as a tunable source of radiation with narrow linewidth. Its optimum operation is ensured by especially designed current and temperature controller. The laser is prestabilized using FM spectroscopy technique to the passive Fabry-Perot cavity. This fast feed-back loop is able to improve spectral characteristics of the laser. The center frequency of the F.-P. cavity - the laser optical frequency is locked by a slow second feed-back loop to the absorption spectral line of acetylene 13C2H2 gas. The slow control loop is based on the third derivative spectroscopy technique. Relative stability at the level of 10E-12 was achieved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfrekvenční stabilizacecs
dc.subjectabsorpční spektroskopiecs
dc.subjectFM spektroskopiecs
dc.subjectacetylencs
dc.subjectfrequency stabilizationen
dc.subjectabsorption spectroscopyen
dc.subjectFM spectroscopyen
dc.subjectacethyleneen
dc.titleNormál vlnové délky pro optické komunikace v pásmu Ccs
dc.title.alternativeWavelength Standard for Optical Communication in C Banden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-03-28cs
dcterms.modified2008-03-28-13:55:35cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid11932en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:02:29en
sync.item.modts2019.05.18 22:16:02en
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record