Show simple item record

Option usage new technology at activation waters in Zoo Brno

dc.contributor.advisorKotlík, Josefcs
dc.contributor.authorKašpárková, Petracs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:14Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:14Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKAŠPÁRKOVÁ, P. Možnosti využití nových technologií při regeneraci vody v ZOO Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other32910cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8972
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu zásobování Zoologické zahrady Brno vodou s důrazem na udržitelnost životního prostředí místní fauny a flóry. V teoretické části byla zmapována síť vodovodního potrubí a posouzena funkčnost jednotlivých vodovodních řadů. Dále byly specifikovány provozní problémy v zásobování vodou. Experimentální část se blíže zabývá vodním systémem v nádržích expozice Tropického království, monitorováním kvality vody, vlivem jejího složení na chované živočichy a její cirkulací.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis analyses contemporary condition of water-provision in ZOO Brno with emphasis on environmental defensibility of local fauna and flora. The theoretic part surveys networks of single water mains and reviews utility of particular water pipes. Operational problems of water-supply are specified further. The experimental part closely concerns the water system in tanks of Tropical Kingdom exhibition by monitoring water qulity, the effect of water composition on bred species and water circulation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectvodacs
dc.subjectZOOcs
dc.subjectstudiecs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectwatheren
dc.subjectZOOen
dc.subjectstudyen
dc.titleMožnosti využití nových technologií při regeneraci vody v ZOO Brnocs
dc.title.alternativeOption usage new technology at activation waters in Zoo Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2011-07-07-10:45:06cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid32910en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:57:51en
sync.item.modts2020.03.30 15:44:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record