Show simple item record

Numerical modeling of crack propagation under conditions of LEFM

dc.contributor.advisorŠevčík, Martinsk
dc.contributor.authorMikula, Jakubsk
dc.date.accessioned2018-10-21T17:15:54Z
dc.date.available2018-10-21T17:15:54Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMIKULA, J. Numerické modelování šíření trhlin v rámci platnosti LELM. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49360cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9074
dc.description.abstractPredložená bakalárska práca sa zaoberá numerickým modelovaním šírenia únavových trhlín v obecnom rovinnom telese. Pre odhad smeru šírenia únavovej trhliny a zber dát bolo vytvorené užívateľské makro v programovacom jazyku APDL. Makro dovoľuje výber jedného zo štyroch kritérií slúžiacich pre odhad smeru trhliny a následný výpis získaných údajov do textového dokumentu. Výpočet je založený na metóde konečných prvkov (MKP) s využitím komerčného systému ANSYS. V priebehu výpočtu sa predpokladá platnosť lineárne elastickej lomovej mechaniky (LELM). Prvú časť práce tvorí rešerše s objasnením základných pojmov z oblasti LELM, vrátane popisu spomenutých kritérií. Druhá časť práce je venovaná vytvorenému makru. Je uvedený popis algoritmu a nutné podmienky pre správne spracovanie údajov. Porovnanie získaných údajov s údajmi nájdenými v dostupnej literatúre, poprípade s experimentom dáva prehľad o presnosti a možnostiach použitia daného makra. V závere práce je pre rôzne kritéria uvedená ukážka odhadu zvyškovej životnosti za použitia vytvoreného makra, ako jeho ďalšia možná aplikácia.sk
dc.description.abstractThe presented bachelor’s thesis deals with numerical modeling of crack propagation in general planar body. A user macro was created in APDL programming language for estimation of crack propagation direction and collection of data. Macro allows selection one of the four criteria intended to estimate the direction of the crack and the subsequent listing of the data into a text document. The calculation is based on the finite element method (FEM) using a commercial system ANSYS. The conditions of linear elastic fracture mechanics (LEFM) are expected during the calculation. The first part of this thesis describes the basic concepts of LEFM, including a description of mentioned criteria. The second part is devoted to the created macro. It also describes the algorithm and the necessary conditions for correct processing of data. A comparison with available published data or with experimental data gives a summary of the accuracy and utilization of created macro. In conclusion, the example of estimation of the residual life by different criteria is shown, as its other application.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLomová mechanikask
dc.subjecttrhlinask
dc.subjectfaktor intenzity napätiask
dc.subjectT – napätiesk
dc.subjectzvyšková životnosťsk
dc.subjectmetóda konečných prvkov (MKP)sk
dc.subjectFracture mechanicsen
dc.subjectcracken
dc.subjectstress intensity factoren
dc.subjectT – stressen
dc.subjectresidual lifeen
dc.subjectfinite element method (FEM)en
dc.titleNumerické modelování šíření trhlin v rámci platnosti LELM.sk
dc.title.alternativeNumerical modeling of crack propagation under conditions of LEFMen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-25-11:49:30cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid49360en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:17:33en
sync.item.modts2020.03.30 13:05:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHutař, Pavelsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kovařík (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen)cs
but.defencePosluchač představil komisi svou bakalářskou práci. Dále odpověděl výborně na všechny otázky oponenta a dalších členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record