Show simple item record

Marketing Strategy of the Company Offering Services in Supply Chain Management

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorPernicová, Dagmarcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:22:56Z
dc.date.available2019-05-17T01:22:56Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPERNICOVÁ, D. Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti oblasti supply chain managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other54273cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9176
dc.description.abstractTato diplomová práce má za cíl na základě tržních analýz vypracovat marketingovou strategii a doporučení pro společnost MK.LD s.r.o., která poskytuje služby klientům v oblasti Supply chain managementu. Tato strategie má zároveň přispět k získání dalších klientů a udržení těch stávajících a zvýšení konkurenční výhody společnosti na trhu.cs
dc.description.abstractThis thesis aims to develop the basis of market analysis and marketing strategy recommendations for the company MK.LD which provides services to clients in the area of Supply chain management. This strategy should also help to get more clients and retain existing ones and increase the company's competitive advantage in the market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza PESTEcs
dc.subjectmodel faktorů konkurenčního prostředí v odvětví podle Porteracs
dc.subjectsystém „7S“ firmy McKinseycs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingová strategie.cs
dc.subjectPESTE analysisen
dc.subjectmodel of elements (factors) competitive environment in segment according to Porteren
dc.subjectsystem „7S“ company McKinseyen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing strategy.en
dc.titleMarketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti oblasti supply chain managementucs
dc.title.alternativeMarketing Strategy of the Company Offering Services in Supply Chain Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-15-08:09:44cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54273en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:12:16en
sync.item.modts2020.03.31 07:23:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLangová, Blankacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record