Show simple item record

DNA isolation and identification of nonpathogenic species of clostridia isolated from cheeses

dc.contributor.advisorRittich, Bohuslavcs
dc.contributor.authorSedláček, Zbyněkcs
dc.date.accessioned2014-12-19T13:30:05Z
dc.date.available2014-12-19T13:30:05Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSEDLÁČEK, Z. Izolace DNA a identifikace nepatogenních druhů klostridií izolovaných ze sýrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other51364cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9345
dc.description.abstractV potravinářství jsou požadovány rychlé a přesné metody identifikace bakterií při mikrobiologickém testování produktů. Molekulárně diagnostické metody jsou založené na izolaci DNA z bakteriálních buněk, která je amplifikována v polymerázové řetězové reakci (PCR). Výsledkem je fragment DNA o specifické velikosti, charakteristický pro rod nebo druh bakterie. Cílem práce bylo izolovat bakteriální DNA v kvalitě vhodné pro použití v PCR. DNA byla izolována z 8 kmenů bakterií rodu Clostridium. Byl optimalizován postup lyze buněk s cílem nalézt optimální koncentraci EDTA a proteinázy K v lyzačním pufru. DNA byla izolována fenolovou extrakcí a pomocí magnetických částic. Pro izolaci DNA pomocí fenolové extrakce byly zjištěny jako nejvhodnější koncentrace pro lyzi buněk 10 mM EDTA a 10 l proteinázy K (100 g/ml). Pro izolaci DNA pomocí magnetických částic byly zjištěny jako nejvhodnější koncentrace pro lyzi buněk 10 mM EDTA a 15 l proteinázy K (100 g/ml). Izolovaná DNA byla detegována gelovou elektroforézou, kvantifikována spektrofotometricky a testována v PCR. Jednotlivé druhy byly rozlišeny pomocí denaturační gradientové gelové elektroforézy (DGGE).cs
dc.description.abstractIn the food industry are requested speedy and accurate methods for identification of bacteria in microbiological testing of products. Molecular diagnostic methods are based on isolation of DNA from bacterial cells which is amplified in polymerase chain reaction (PCR). The result is fragment DNA about specific size, characteristic for genus or species of bacteria. The aim of the work was isolation of PCR-ready DNA. DNA has been isolated from 8 strains of genus Clostridium. Procedure of cell lysis was optimized in order to find the optimal concentration of EDTA and proteinase K in lysing buffer. DNA was isolated by phenol extraction and using magnetic microspheres. Concentrations 10 mM of EDTA and 10 l of proteinase K (100 g/ml) were the best for cell lysis for isolation of DNA by phenol extraction. Concentrations 10 mM of EDTA and 15 l of proteinase K (100 g/ml) were the best for cell lysis for isolation of DNA by magnetic microspheres. Isolated DNA was checked by gel electrophoresis, quantificated by spectrophotometry and tested in PCR. Individuals species were distinguished in denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectC. butyricumcs
dc.subjectC.tyrobutyricumcs
dc.subjectizolace DNAcs
dc.subjectPCRcs
dc.subjectDGGEcs
dc.subjectC. butyricumen
dc.subjectC.tyrobutyricumen
dc.subjectDNA isolationen
dc.subjectPCRen
dc.subjectDGGEen
dc.titleIzolace DNA a identifikace nepatogenních druhů klostridií izolovaných ze sýrůcs
dc.title.alternativeDNA isolation and identification of nonpathogenic species of clostridia isolated from cheesesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.extent3.42 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-06-05-14:56:05cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51364en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:06:34en
sync.item.modts2021.11.08 12:25:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeEva, Kvasničkovács
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: doc. Márová: Byl optimalizován gradient ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record