Show simple item record

Information System Assessment and Proposal for ICT Modification

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorVrána, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:22:57Z
dc.date.available2019-05-17T01:22:57Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVRÁNA, M. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other49219cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9549
dc.description.abstractInformační systém v současnosti zastává neodmyslitelnou roli. Tedy je nezbytné jej udrţovat aktuální a plně vyhovující potřebám podniku. Tato diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu informačního systému zvolené společnosti. Její poznatky přispějí k nalezení vhodných řešení zlepšení. Taktéţ si klade za cíl optimalizovat informační systém tak, aby dokonale pokryl poţadavky, které jsou na něj kladeny.cs
dc.description.abstractThe information system currently holds an essential role. Thus, it is necessary to keep up to date and fully compliant business needs. This thesis focuses on the comprehensive analysis of a selected information system. Its findings will contribute to finding appropriate solutions for improvement. It also aims to optimize the information system to perfectly cover the demands that are placed upon it.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectIScs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectsoftwarecs
dc.subjecthardwarecs
dc.subjectHOS8cs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectISen
dc.subjectinformationen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjecthardwareen
dc.subjectHOS8en
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změncs
dc.title.alternativeInformation System Assessment and Proposal for ICT Modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-15-08:09:46cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49219en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:04:40en
sync.item.modts2019.05.19 00:32:51en
dc.contributor.refereeRašková, Kateřinacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record