Show simple item record

Testing of processing stability of PP-g-IA

dc.contributor.advisorKučera, Františekcs
dc.contributor.authorHampapa, Břetislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:51Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:51Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHAMPAPA, B. Testování zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19020cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9569
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá testováním zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAH (PP-g-IA). V teoretické části byly shrnuty dosud známé poznatky ohledně termické degradace derivátů kyseliny itakonové a polypropylenu (PP). V experimentální části byly vzorky připraveny z nemodifikovaného polypropylenu (PP) (Borsodchem, Maďarsko) a polypropylenu roubovaného anhydridem kyseliny itakonové (PP-g-IA), opakovanou degradací polymeru v extrudéru. Teplota trysky extrudéru byla 230 °C, otáčky 20 RPM, čas průchodu 4 min. Pomocí FT-IR spektroskopie byly sledovány funkční skupiny polymerů PP a PP-g-IA. Dále byl pozorován úbytek koncentrace naroubovaného itakonanhydridu v PP-g-IA. V závěru byly naměřeny hodnoty MVR podle normy ISO 1133, při teplotě 230 °C a závaží o hmotnosti 2,16 kg.cs
dc.description.abstractThe Bachelor’s study is interested in processing stability of polypropylene grafting with Itaconic anhydride. A present knowledge about thermal degradation of Itaconic derivatives was summarized in theoretical part. Samples were prepared by multiple extrusions technique from virgin PP (Borsodchem, Hungary) and PP-g-IA. Die temperature 230 °C, processing time 4 minutes by 20 RPM. Qualitative and quantity analysis was made by FT-IR spectroscopy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolypropylencs
dc.subjectitakonanhydridcs
dc.subjecttermická degradacecs
dc.subjectextruzecs
dc.subjectFT-IRcs
dc.subjectPolypropyleneen
dc.subjectItaconic anhydrideen
dc.subjectthermal degradationen
dc.subjectextrusionen
dc.subjectFT-IRen
dc.titleTestování zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAHcs
dc.title.alternativeTesting of processing stability of PP-g-IAen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2010-05-25-18:13:05cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19020en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:57:47en
sync.item.modts2021.11.12 21:15:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTocháček, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceUchazeč prezentoval výsledky bakalářské práce relativně jasně a v kvalitě odpovídající požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Otázku oponenta zodpověděl správně a se členy komise diskutoval fundovaně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record