Show simple item record

Synthesis of Aluminosilicate Systems Based on Alkali Activation of Industrial By-Products

dc.contributor.advisorHavlica, Jaromírcs
dc.contributor.authorKalina, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:59:08Z
dc.date.available2019-04-03T22:59:08Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKALINA, L. Syntéza aluminátosilikátových systémů na bázi geopolymerů orientovaná na využívání sekundárních surovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other49244cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9601
dc.description.abstractProdukty na bázi hydratace portladského cementu jsou nejběžnějšími stavebními materiály. Nicméně je velmi dobře známo, že produkce cementu nejen spotřebovává významné množství přírodních zdrojů a energie, ale také dochází k uvolnění značného množství oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry. Cílem této práce je vyvinout nový materiál podobný materiálu na bázi hydratovaného cementu, který je méně energeticky náročný a navíc šetrný k životnímu prostředí. Tato práce prezentuje přípravu, složení a vlastnosti anorganického aluminosilikátového polymeru, nazvaného geopolymer, vyvinutého z vysokopecní strusky a popílku aktivovaného hydroxidem sodným a cementářskými odprašky. Studium mikrostruktury je založeno na metodách SEM-EDX-WDX, TG-DTA-EGA a XRD.cs
dc.description.abstractPortland cement-based products are the most commonly used building materials. However, it is well known that the production of OPC not only consumes a significant amount of natural resources and energy but also releases high quantity of carbon dioxide (CO2) to the atmosphere. Purpose of this work is to develop new cementitious material similar to Portland cement-based concrete, which is convenient in terms of energy and is environmental-friendly at once. This work presents preparation, composition and properties of inorganic aluminosilicate polymer, called geopolymer, synthesized from blast furnace slag and fly ash, activated by sodium hydroxide and cement kiln dust. Study of the microstructure was based on SEM-EDX-WDX, TG-DTA-EGA and XRD analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgeopolymercs
dc.subjectalkalická aktivacecs
dc.subjectsekundární surovinycs
dc.subjectcementářské odpraškycs
dc.subjectgeopolymeren
dc.subjectalkali activationen
dc.subjectby product materialsen
dc.subjectcement kiln dusten
dc.titleSyntéza aluminátosilikátových systémů na bázi geopolymerů orientovaná na využívání sekundárních surovincs
dc.title.alternativeSynthesis of Aluminosilicate Systems Based on Alkali Activation of Industrial By-Productsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-12-12cs
dcterms.modified2012-01-18-11:29:27cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid49244en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:17:23en
sync.item.modts2021.11.22 23:27:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeRovnaníková, Pavlacs
dc.contributor.refereeŠkvára, Františekcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., oponent (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. Ing. Ján Majling, CSc. (člen) doc. Ing. Václava Tomková (člen) doc. RNDr. František Škvára, DrSc., oponent (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktoranda Ing. Kalinu, pohovořil o jeho publikacích v impaktovaných časopisech, o účastech na konferencích a předal mu slovo. Poté doktorand přednesl powerpointovou prezentaci své dizeratční práce s názvem Syntéza aluminátosilikátových systémů na bázi geopolymerů orientovaná na využívání sekundárních surovin. Poté byl přečten posudek prof. Rovnaníkové, která byla přítomna obhajobě. Posudek byl doporučující, ačkoliv obsahoval řadu kritických připomínek jednak k obsahu a také k formální úpravě práce . Posudek dále obsahoval řadu dotazů, na které doktorand odpověděl. Dále předseda komise přečetl posudek nepřítomného doc. Škváry. I tento posudek byl doporučující a obsahoval několik připomínek.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record