Show simple item record

The possibilities of the assessment of volatile fatty acids

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorSvítilová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:51Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:51Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSVÍTILOVÁ, L. Možnosti stanovení těkavých mastných kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19051cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9639
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá obecnou charakteristikou mastných kyselin, popisem struktury a názvosloví těkavých mastných kyselin, vlastnostmi a oblastmi jejich výskytu. Dále jsou zmapovány možnosti identifikace těkavých mastných kyselin, mezi které se řadí plynová chromatografie, plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, mikroextrakce pevnou fází, spektrofotometrie a izotachoforéza. Plynová chromatografie je nejvyužívanější metodou detekce těkavých mastných kyselin. Při stanovení se tyto látky vzhledem k jejich chemickým vlastnostem většinou převádějí na methylestery.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with common characteristics of fatty acids by description of the structure and terminology of volatile fatty acids, by description of the characteristics and areas of their occurrence. Then possibilities of identification of volatile fatty acids are charted, to which gas chromatography, gas chromatography-mass spectrometry, high performance liquid chromatography, solid phase microextraction, spectrophotometry and isotachophoresis belong. Gas chromatography is the most frequently used method of the detection of volatile fatty acids. During the assessment these substances are mostly converted to methylesters because of their chemical characteristics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttěkavé mastné kyselinycs
dc.subjectGCcs
dc.subjectvolatile fatty acidsen
dc.subjectGCen
dc.titleMožnosti stanovení těkavých mastných kyselincs
dc.title.alternativeThe possibilities of the assessment of volatile fatty acidsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19051en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:57:13en
sync.item.modts2021.11.12 12:39:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZemanová, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Jolana Karovičová, Ph.D. (člen) doc.Ing. Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: a) Na čem závisí pohyblivost částic při elektroforéze? b) Stanovení kyseliny octové pomocí UV, které je uvedeno v práci se v praxi používá?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record