Show simple item record

Realization of narrowband powerline modems

dc.contributor.advisorKoutný, Martincs
dc.contributor.authorKubíček, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:43Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:43Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKUBÍČEK, L. Realizace úzkopásmových PLC modemů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other56798cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9862
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje úzkopásmové technologii přenosu dat el. sítí NN (PLC) a~možnostem jejího využití v senzorových sítích. Zabývá se jak strukturou a základními vlastnostmi PLC standardu, tak možnostmi jeho uplatnění v praxi. Hlavní částí této práce je realizace PLC sítě pomocí IO ST7570 firmy STMicroelectronics. Jako příklad praktického využití PLC technologie je tato síť připojena k počítači, ve kterém jsou data ze senzoru (wattmetru) připojenému k PLC modemu ukládána pomocí aplikace do databáze a dále díky PHP skriptu prezentována na internetu. Při řešení tohoto problému byl kladen důraz především na jednoduchost a univerzálnost výsledných aplikací.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with a narrowband power line communication technology (PLC) and focuses on the potential use in the sensor networks. This thesis addresses both the structure and basic properties of PLC standard and possible use of this application in practice. The main part of this work is implementation of the PLC networks with IC ST7570 of STMicroelectronics. As an example of practical use of PLC technology, this network is connected to the computer where the data from the sensor (meter) connected to a PLC modem, stored in a database using a PHP script as presented by the Internet. Problem solving in this thesis focuses primarily on the simplicity and universality of the resulting applications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚzkopásmový PLC modemcs
dc.subjectsběr datcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectsenzorová síťcs
dc.subjectNarrowband power line communication modemen
dc.subjectdata acquisitonen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectsensor networken
dc.titleRealizace úzkopásmových PLC modemůcs
dc.title.alternativeRealization of narrowband powerline modemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-18:20:13cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid56798en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:40:49en
sync.item.modts2020.03.31 14:33:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKrajsa, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen) Ing. Hicham Atassi, Ph.D. (člen)cs
but.defenceByly modemy testovány v reálných podmínkách?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record